Euskadi.eus, euskal adminitrazioen ataria

Mesedez, sartu gutxienez bilaketa hitz bat

  • Egoitza Elektronikoa
  • Zuzenean - Herritarrari arreta
  • Nire ordainketa
  • Eguraldia - Informazio meteorologikoa
  • Estadistika ofiziala
  • Open data Euskadi
  • Irekia, Gobernu Irekia
  • 1000 eguneko programa, herrialde mailako hiru konpromisori aurre egiteko
  • Komunikazio Irekiko Gida

Enplegua eta ekonomia suspertzea 2014-2016

Asierrekin konpromisua hartuta, 6.475 miloi euro. Zenbakien atzean, pertsonak.

Azaroaren 25a

Emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna

Emakumeen aurkako indarkeriari ez

Euskadi ezagutzeko plan hoberenak

Top Esperientzia. Euskadi Basque Country

Diru-laguntzak eta bekak

Urratsez urrats 12 bideotan

Eusko Jaurlaritzako laguntzak eta bekei buruzko bideoak

Uztartzearen alde onak

Norberarena, Familiarena eta Lanean

Bateratu

Tramite erabilienak

Diru-laguntzak eta bekak

Kontratazioak

Lehiaketak eta sariak

Informazio publikoa

Kanpainak

Esku-jokoak kanpaina

Compromiso con las personas