Argitalpenak
Gai Orokorrak
Lege-proiektua Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
Azalpen-memoria Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
Ekonomia- eta Finantza-txostena Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
Aurrekontu Bateratuak Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
Administrazio Orokorra
00tik 03ra bitarteko sekzioak Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
04tik 05era bitarteko sekzioak Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
06tik 07ra bitarteko sekzioak Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
08tik 99ra bitarteko sekzioak Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
Laburpenak Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
Diru-sarreren Aurrekontua Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
Pertsonalaren eranskina Dokumentu argitaragarria behera kargatzeko sarbidea.
Erakunde Autonomo Administratiboak eta Partzuergoak
Erakunde Autonomo Administratiboak eta Partzuergoak Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
Erakunde Autonomo Administratiboak eta Partzuergoak Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
Pertsonalaren eranskina Dokumentu argitaragarria behera kargatzeko sarbidea.
Erakunde, Sozietate eta Fundazio Publikoak
EAEko enpresen eta fundazioen sektore publikoa Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
SPRI Taldea Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
EEE, Visesa, EITB eta Euskotren Taldeak Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
OSAKIDETZA Taldea Liburu honen informazio osoa behera kargatzeko sarbidea.
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak   2016
Azken berrikuspena: 2015eko urriaren 27a
Ogasun eta Finantza Saila