Segurtasun Saila. Eusko Jaurlaritza

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Segurtasun Saila Euskadi.net
Logo twitter
Hemen zaude: Hasiera | Hauteskundeetako Emaitzen Artxiboa | Bigarren Errepublikako Emaitzak

Bigarren Errepublikako Emaitzak

Hauteskundeak

Autonomia Estatutuaren Erreferenduma

Iturriak - Hauteskundeen emaitzak

Datu guztiak Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko ondorengo aldizkari ofizialetatik lortu dira; horietan, emaitzak atalka banatuta daude.


Lurralde historikoa
1931 hauteskundeak (1931/6/28) 1933 hauteskundeak (1933/11/19) 1936 hauteskundeak (lehenengo buelta )(1936/2/16) 1936 hauteskundeak (bigarren buelta )(1936/3/1)

Álava
79. zk 1931/7/2 141. zk 1933/11/25 23. zk 1936/2/22 29. zk 1936/3/7

Vizcaya
146. zk 1931/7/1 270. zk 1933/11/22 41. zk 1936/2/19 53. zk 1936/3/4

Guipúzcoa
77. zk 1931/6/29 63. zk 1933/11/24 29. zk 1936/2/9 27. zk 1936/3/3 eta 29. zk 1936/3/6 (4 ataletarako)

Edozein kasutan, orduko lurralde historikoen eta udalerrien izen ofizialak errespetatu dira.

Barrutien araberako emaitza orokorrei dagokienez (Araba, Gipuzkoa, Bizkaia-hiriburua eta Bizkaia-probintzia), arestian aipatu aldizkari ofizialetan agertzen direnak jaso dira. 1931 eta 1933ko hauteskundeen Bizkaiko datuei dagokienez, hala ere, Barruti bakoitzaren datuak gehitu zaizkie, aldizkarietan ez baita datu orokorrik jaso.

Udalerrikako emaitza orokorrei dagokienez, horiek ere ez dira agertzen aipatu aldizkarietan eta, beraz, atalka lortutako emaitza guztien batuketa baino ez dira.

1936ko hauteskundeen bigarren bueltako Gipuzkoako emaitzei dagokienez, 4 ataleko emaitzak geroagoko aldizkari batean agertzen dira, datu orokorretatik aparte; aldizkari bi-bietako datuak batu dira, hala probintziako datu orokorrei dagozkionak, nola eragindako udalerriei dagozkionak.

Hautagai bakoitzak ordezkatzen zuen alderdi politikoak ez zeuden zehaztuta aldizkari horietan. Atxikipen horiek, 1931 eta 1936. hauteskundeei dagokienez, José Luis de la Granjak "Nacionalismo Vasco y Segunda República" liburuan adierazitakoaren arabera egin ziren; 1933ko hauteskundeei dagokienez, ordea, Roberto Villa Garcíak "Las Elecciones de 1933 en el País Vasco y Navarra" liburuan esaten duenaren arabera.

Zenbait kasutan, hautagaien izen eta abizenak osatu egin dira, sarritan ez baitziren osorik agertzen aldizkarietan.

Iturriak - Referendum-aren emaitzak

Barrutien araberako guztizko emaitzei dagokienez, jasotzen dira Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko Batzorde Kudeatzaileen 1933ko azaroaren 9ko ziurtagirietan agertzen direnak.
Arabari dagokionez, ziurtagiria urte horretako abenduaren 16ko Probintziako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen. 
Azaltzen diren ehunekoak eta boto-emaileen guztizko kopuruak, ziurtagirietan jasotzen ez baitira, beharrezko eragiketa matematikoen emaitza dira.

Atalen eta udalerrien araberako emaitzei dagokienez, hainbat iturritatik datoz:
Araba: 1933ko azaroaren 9ko “La Libertad” egunkaria (Santiago de Pablok “Los problemas de la autonomía vasca en el siglo XX: la actitud alavesa” bere liburuan jasotzen dituen xehetasun batzuekin).
Bizkaia: Bizkaiko Foru Aldundiko Batzorde Kudeatzailearen 1933ko azaroaren 9ko ziurtagiria. Boto zuriak eta baliogabeak, ziurtagirian azaltzen ez baitira, hauteskunde-ataletako boto-kontaketen aktetatik ateratakoak dira.
Gipuzkoa: hauteskunde-ataletako boto-kontaketen aktak.
Kasu guztietan aipatutako iturriek soilik ataletako emaitzak (mahiak) jasotzen dituzte. Udalerri bakoitzeko emaitzak beren ataletako emaitzak batzetik sortzen dira.

Garai hartako izen ofizialak errespetatu dira, lurraldeen zein udalerrien kasuan.

 

Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen Zuzendaritza Azken aldaketa 2014/10/01

» Lege informazioa© 2011 - Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Pertsona helburu
Subir
Menú general