Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

119 dokumentu aurkitu ditu

ALD. zk. SEKZIOA HURREN. zk. IZENBURUA PDF
* 2015004 BESTELAKO XEDAPENAK 201500062 EBAZPENA, 2014ko abenduaren 19koa, Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako zuzendariarena, Vitoria-Gasteizko Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrari laguntzeko organoaren titularraren lanpostua sailkatzeko dena. Lanpostua Toki Administrazioko gaikuntza nazionaleko funtzionarioentzat gordeta dago.  Xedapena Pdf formatuan 
* 2014243 BESTELAKO XEDAPENAK 201405435 232/2014 DEKRETUA, abenduaren 16koa, Biodonostia Osasun Ikerketako Institutua elkartea onura publikokoa dela aitortzeko dena.  Xedapena Pdf formatuan 
* 2014133 BESTELAKO XEDAPENAK 201403231 AGINDUA, 2014ko ekainaren 20koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Fundación Residencia San Martin fundazioaren estatutuetako 2. artikuluan (helburuak) eta 16.ean egindako aldaketak onartu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko dena.  Xedapena Pdf formatuan 
* 2014132 BESTELAKO XEDAPENAK 201403197 AGINDUA, 2014ko ekainaren 24koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan «Fundación Síndrome de Down del País Vasco» fundazioaren estatutuetako 4. artikuluan (helburua) egindako aldaketa onartu eta inskribatzeko dena.  Xedapena Pdf formatuan 
* 2014057 BESTELAKO XEDAPENAK 201401390 EBAZPENA, 2014ko martxoaren 3koa, Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako zuzendariarena, Eskoriatza eta Leintz-Gatzagako udalek idazkaritzako lanpostu bat bi udalen artean mantentzeko xedez eratu zuten Elkartea desegiteko eta Elgeta eta Leintz-Gatzagako udalen arteko Elkarte bat, helburu berarekin, eratzeko dena.  Xedapena Pdf formatuan 
* 2014056 BESTELAKO XEDAPENAK 201401360 EBAZPENA, 2014ko martxoaren 3koa, Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako zuzendariarena. Horren bidez, Errezilgo eta Hernialdeko udalerriek osatutako elkartea eratzen da, gaikuntza nazionala duten funtzionarioentzat gordetako Idazkaritzako lanpostu bat elkarren artean mantentzeko.  Xedapena Pdf formatuan 
* 2014038 BESTELAKO XEDAPENAK 201400910 EBAZPENA, 2012ko abuztuaren 23koa, Administrazio Erregistroen eta Toki Araubidearen zuzendariarena, Elkarteen Erregistroan iragan uztailean egindako inskripzioak eta oharrak argitaratzeko dena.  Xedapena Pdf formatuan 
* 2014038 BESTELAKO XEDAPENAK 201400909 EBAZPENA, 2012ko maiatzaren 30ekoa, Administrazio Erregistroen eta Toki Araubidearen zuzendariarena, Elkarteen Erroldan iragan apirilean egindako inskripzioak eta oharrak argitaratzeko dena.  Xedapena Pdf formatuan 
* 2014038 BESTELAKO XEDAPENAK 201400908 EBAZPENA, 2012ko urtarrilaren 18koa, Administrazio Erregistroen eta Toki Araubidearen zuzendariarena, Elkarteen Erroldan iragan abenduan egindako inskripzioak eta oharrak argitaratzeko dena.  Xedapena Pdf formatuan 
* 2013240 BESTELAKO XEDAPENAK 201305489 AGINDUA, 2013ko azaroaren 25ekoa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, «Fundación Tandem Fundazioa» erakundearen estatutuen aldaketa onartu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko dena.  Xedapena Pdf formatuan 
* 2013237 BESTELAKO XEDAPENAK 201305423 EBAZPENA, 2013ko abenduaren 2koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen zuzendariarena, 2013ko azaroaren 26ko Kulturako sailburuaren Aginduaren babesean aurkez daitezen laguntza-eskaerak aztertu eta ebaluatuko dituen Balorazi Batzordea osatuko duten kideen izendapena publiko egiten duena.  Xedapena Pdf formatuan 
* 2013220 BESTELAKO XEDAPENAK 201305028 EBAZPENA, 2013ko azaroaren 4koa, Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako zuzendariarena, Lezako eta Navaridaseko Udalek Idazkaritzako lanpostu bat bi udalen artean mantentzeko eratu zuten elkartea desegiteko, eta Lezako eta Navaridaseko Udalen eta Arabako Errioxako Urkidetzaren arteko Elkartea, helburu berarekin, eratzeko dena.  Xedapena Pdf formatuan 
* 2013205 AGINTARIAK ETA LANGILERIA 201304603 IRAGARKIA, Mungiako udaltzainburu-lanpostua izendapen aske bidez betetzeko deialdia onartzeari buruzkoa.  Xedapena Pdf formatuan 
* 2013201 BESTELAKO XEDAPENAK 201304465 AGINDUA, 2013ko ekainaren 10ekoa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Fundación Instituto Gerontológico Matia Ingema fundazioaren estatutuen aldaketa onartzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko dena.  Xedapena Pdf formatuan 
* 2013168 BESTELAKO XEDAPENAK 201303826 AGINDUA, 2013ko uztailaren 17koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Fundación Gondra Barandiarán fundazioaren estatutuen aldaketa Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko dena.  Xedapena Pdf formatuan 
* 2013154 BESTELAKO XEDAPENAK 201303620 EBAZPENA, 2013ko apirilaren 15ekoa, Herri Administrazio eta Justizia Saileko Administrazio Erregistroen eta Toki Araubidearen zuzendariarena, Elkarteen Erregistroan iragan martxoan egindako inskripzioak eta oharrak argitaratzeko dena.  Xedapena Pdf formatuan 
* 2013126 BESTELAKO XEDAPENAK 201303018 AGINDUA, 2013ko apirilaren 23koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, «Arrietane Fundazioa» fundazioak onartutako jaraunspena eta zuzkiduraren gehikuntza onartzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko dena.  Xedapena Pdf formatuan 
* 2013106 BESTELAKO XEDAPENAK 201302569 EBAZPENA, 2013ko maiatzaren 17koa, Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako zuzendariarena, estatu mailako gaitasuna duten toki administrazioko funtzionarioentzat gordetako Arabako Errioxako Urkidetzako lanpostua sortzen eta sailkatzen duena.  Xedapena Pdf formatuan 
* 2013103 BESTELAKO XEDAPENAK 201302502 AGINDUA, 2013ko otsailaren 1ekoa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, «Baketik Fundazioa» fundazioaren estatutuen aldaketa onartzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko dena.  Xedapena Pdf formatuan 
* 2013089 BESTELAKO XEDAPENAK 201302200 AGINDUA, 2013ko martxoaren 27koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Vicrila Fundazioaren eratzea Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko dena.  Xedapena Pdf formatuan 

Dokumentuak 1-20. Guztira: 119 DOCUMENTOS SIGUIENTES