Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1936009 zk.- 1936/10/17 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 00069 Xedapena Pdf formatuan

II. Errepublikako Eusko Jaurlaritza

Nekazaritza Zaingoa

Aginduak.- Aberezaintza eta Abere-gintza Saillak, Nekazaritza Zaingoko Zuzendaritza nagusiari erantsi erazten ditun agindua.

Une ontako ingurukoak ikusirik eta nekazaritza ta aberezaintzak duten kidetasunaz jabeturik: Nekazaritza Zaingoko Zuzendaritza nagusiari erantsita gelditzen dirala Aberezaintza eta AbereGintza Saillak, erabakitzen det. Bilbao'n 1936'gn. urrillak 14. Nekazaritza Zaingoko Burukidea, NARDIZ'TAR GONZAL.

Deskribatzailea: