Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1982020 zk.- 1982/02/16 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 00245 Xedapena Pdf formatuan

Bestelako Xedapen, Erabaki eta Akordioak

Ogasuna, Elkartzepideak eta Itsas-Arazoak

1982garreneko Otsailaren 5eko AGINDUA, "Fincas y Transportes, S. A."-ri Bilboko Arangoiti barrutian eskaintzen dituen garraio-zerbitzuen ordain-saria gehitzeko baimena emanez.

"Fincas y Transportes, S. A."-k Bilboko Arangoiti barrutian eskaintzen duen unamaren bidezko garraio-zerbitzuaren ustiaketa-gosteak gehitu izanak zerbitzu horretan ekonomiaaldaro bat sortarazi du, orain indarrean dauden ordain-sariak birraztertzea egingarri gertaraziz. Hori dela eta, baimendunak egindako eskea, aurkeztu dituen argipideak eta goian adierazitako irizpideak kontutan hartuta, Garraio, Elkartzepide eta Itsasarazo-Sail honek honako hau erabakitzen du: Lehenengo Atala.- "Fincas y Transportes, S. A."-ri, Bilboko Arangoiti barrutiko bere jasogailuetango 30 ibilalditarako txartel-sortari 170 (ehun eta hirurogeita hamar) peseten prezio jartzeko baimena ematen zaio. Bigarrera Atala.- Agizko txarteIaren prezioa 6 (sei) peseta izango da. Hirugarren Atala.- Agindu hau, Euskal Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu dadin egunaren biharamonean jarriko da indarrean. Gasteiz, 1982garreneko Otsailak 5. Garraio, Elkartzepide eta itsasarazo-Sailburua, JOSE LUIS ROBLES CANIBE.

Deskribatzailea: