Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1982013 zk.- 1982/02/02 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 00145 Xedapena Pdf formatuan

Bestelako Xedapen, Erabaki eta Akordioak

Industria eta Enerjia

Industria eta Enerjia-Sailaren Gipuzkoako Lurralde-Ordezkaritzaren 1981garreneko Abenduaren 15eko ERABAKIA, Eibarko Udal-Mugartean, esaten den eletra-antolapidetzarentzako baimena emanez.

Bere egoitza Donostian duen "Iberduero, S.A."-k, "Ubitxa" eta "V. Irazola" Aldagailutegietarako adarra den 13,2 KV-eko eletrabidea ezartzeko baimenaren eskean hasiarazitako zehaztapidetza ikusi ondoren. eletra-antolapidetzentzako baimenei buruz Urriaren 20ko 2.617/1966 Dekretoan agintzen diren arauerako bideak egin direnez gero, eta industriaren antolaketari eta babesari buruzko 1939garreneko Azaroaren 24ko Legeak agintzen duenez. Industria-Ordezkaritza honek, honako hau erabaki du: "Iberduero, S.A."-ri, Eibarko Udal-Mugartean, hemen zernolako nagusienak ematen direneko lurpeko ingurubide bakarreko eletrabide bat jartzeko BAIMENA ematea: Zerbitzu-Voltmaila: I3,2 KV. Garraiatze-Gaitasuna: Eletra-hariak: Al. P.P.F.V.-ko 3; 95 mm.2-ko lodiz. Irozkaiak: 0,70 x 1,00 metroko erreteneango dardarazitako saltsarrizko odia. Luzea: 28 eta 60 metro: Iturburua: "Isasi-Txonta-Acitain" Banatze-Aldagailutegia. Azken muturra: Ubitxa eta V. Irazola Aldagailutegiak. Eske-egileak esandako Urriaren 20ko 2.617/1966 Dekretoaren IV Atalburuan zehazten diren bideak egin ondoren egiteratze-egitasmoarentzako onarpena izan ez dezan artean antolapidetza hori ezingo da indarrean jarri. Lurralde-Ordezkaria NIKOLAS SUSO AROSTEGUI

Deskribatzailea: