Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1985086 zk.- 1985/04/24 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 01931 Xedapena Pdf formatuan

Bestelako Xedapen, Erabaki eta Akordioak

Lurralde-Antolaketa eta Garraioak

Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailaren 1985.eko Martxoaren 22ko ERABAKIA, aBastidako udal-muga.rtea antolatzeko bidearen Aukeraketan izeneko zehaztapidetza ebatziz.

Sail honek, gaur, agintze-zatia hemen ematen deneko erabaki hau hartu du: «Lurraren Jaurpide eta Hiri-Antolaketari buruzko Legea osabideratzeko eta ezartzeko Egitamuketarako Araudiko 91. ataleko b) idazatian zehazten den Osatzebi dezko Udal-Araua onartzean datzan eta Bastidako Udal-Batzarrak egindako aukerari aldezko erizpena ematea, udal-mugartearen erabateko antolaketa egiteko bide egokitzat jotzen delako; hala ere, benetako eskabideetan oinarria izan dezaten udal-beharrei zehatz-mehatz atxikiko zaiela hirigintzarako gai den lurra ohartematen dan. Erabaki hau arduralaritza-bidean behin-betikoa da eta bere aurka, arduralaritza-auzipideetara jo aurretik egin beharrezkoa den birrabiatze-eskea Sail honen aurrean egin daiteke, hori, iragarpen hau herri-argipideketara atera dadin egunetik kontatzen hasita, hilabeteko epearen barruan egin behar delarik. Epe horrek dirauen artean HI1-005/85-P02-0 zehaztapidetza agerian egongo da nornahik ikus dezan, Gasteizko Independentzia kaleko 1-1.ean dagoen Lurralde-Antolaketa eta Etxebizitzetarako Arabako Ordezkaritzan. Gasteiz, 1985.eko Martxoak 22. Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailburua, JOSE RAMON ESTOMBA GOIKOETXEA.

Deskribatzailea: