Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1985084 zk.- 1985/04/22 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 01904 Xedapena Pdf formatuan

Bestelako Xedapen, Erabaki eta Akordioak

Kultura eta Turismoa

1985.eko Apirilaren 1eko Kultura eta Turismo Sailaren AGINDUA, AMARAKO BATZOKIA - DONOSTIA Euskaltegia onartuz eta HABEren Euskaltegien Erregistroan inskribatuz.

Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea sortu eta Euskaltegiak Araupetzen dituen Azaroaren 25eko 29/ 1983 Legea eta Euskaltegien Erregistroa sortzen duen 1984.eko Ekainaren 14ko HABEren Lehendakariaren Ebazpena IKUSIRIK: XEDATZEN DUT: Lehenengoa: AMARAKO BATZOKIA - DONOSTIA Euskaltegia, Euskaltelgi LIBRE bezala onartu eta inskribatzea. Bigarrena: Horren ordezkotza eta zuzendaritza onartua duen Juan Maria ITURBE ARTOLA Jauna aitortzea. Hirugarrena: Euskaltegi honek aldi berean 45 ikasle har ditzake batera bere ikasgeletan. Gasteiz, 1985.eko Apirilaren 1a. HABEren Lehendakaria, LUIS MARIA BANDRES UNANUE.

Deskribatzailea: