Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1985084 zk.- 1985/04/22 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 01902 Xedapena Pdf formatuan

Bestelako Xedapen, Erabaki eta Akordioak

Kultura eta Turismoa

1985.eko Apirilaren 1eko Kultura eta Turismo Sailaren AGINDUA, ONURA SONDIKA Euskaltegia onartuz eta HABEren Euskaltegien Erregistroan inskribatuz.

Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea sortu eta Euskaltegiak Araupetzen dituen Azaroaren 25eko 29/ 1983 Legea eta Euskaltegien Erregistroa sortzen duen 1984.eko Ekainaren 14ko HABEren Lehendakariaren Ebazpena IKUSIRIK: XEDATZEN DUT: Lehenengoa: ONURA SONDIKA Euskaltegia, Euskaltelgi LIBRE bezala onartu eta inskribatzea. Bigarrena: Horren ordezkotza eta zuzendaritza onartua duen Jesus LEGARRETA BILBAO Jauna aitortzea. Hirugarrena: Euskaltegi honek aldi berean 60 ikasle har ditzake batera bere ikasgeletan. Gasteiz, 1985.eko Apirilaren 1a. HABEren Lehendakaria, LUIS MARIA BANDRES UNANUE.

Deskribatzailea: