Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1986012 zk.- 1986/01/21 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 00226 Xedapena Pdf formatuan

Bestelako Xedapen, Erabaki eta Akordioak

Hezkuntza, Unibertsitateak eta Ikerketa

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailaren 1986.eko Urtarrilaren 13ko AGINDUA, 1985.eko Abenduaren 20ko Agindua (1986.eko Urtarrilaren 4ko E.H.A.A.) indargabetuz, horren bidez, Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko eta Eskolaurreko Norbanako Jabetzapeko Ikastegien eraldakuntza eta behin-betiko sailkapena onartzen duen 1982.eko Otsailaren 9ko Aginduan ohartemandako hutsa zuztentzen dela.

Urretxuko (Gipuzkoa) «Escuelas Labeaga» izeneko norbanako-jabetzapeko Ikastegiaren eraldakuntza eta behin-betiko sailkapena onartzen duen 1982.eko Otsailaren 9ko Aginduan ohartemandako hutsa zuzentzen deneko 1985.eko Abenduaren 20ko Aginduaren idazkeran huts bat egin denez ohartuta, Sail honek zera erabaki du_: Lehenengoa.- 1985.eko Abenduaren 20ko Agindua (1986.eko Urtarrilaren 4ko E.H.A.A.) indargabetzea. Bigarrena.- E.H.A.A.-ren 1982.eko Otsailaren 23ko 23. alean argitaratua izan eta Urretxuko (Gipuzkoa) «Escuelas Labeaga» izeneko norbanako-jabetzapeko Ikastegiaren eraldaluntza eta behin-betiko sailkapena onartzen duen 1982.eko Otsailaren 9ko Aginduan ohartemandako hutsa zuzentzea. 280 eta 281. orrialdeetan, zera dioenean: «Baimenduna: Hijas de San Vicente Paúl», zera jarri behar du: «Baimenduna: Patronato Escuelas Labeaga»

Deskribatzailea:

Aurreko Erreferentziak: