Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1986123 zk.- 1986/06/23 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 03593 Xedapena Pdf formatuan

Bestelako Xedapen, Erabaki eta Akordioak

Hezkuntza, Unibertsitateak eta Ikerketa

Oinarrizko Irakaskuntzarako Zuzendaritzaren Maiatzaren 28ko ERABAKIA, Eskola Bidaiarien egitasmoan parte hartzeko 391 plaza eskainiz. (Hutsen zuzenketa).

Ekainaren 10eko Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratutako aipatu Erabaki horren idazkeran errakuntza batetaz ohartuta, horri dagokion zuzenketa ematen da hemen jarraian: Aipatutako Erabakiaren II Eraskinean ageri den talde eta bidatzen banaketan, hiru Lurralde Historikoen artean, Nafarroako bidatza Bizkaiari dagokio eta ez, Erabakian ageri den legez, Arabari. Beraz, taulak honela izan beharko du: BlDATZA ARABA GIPUZKOA BlZKAIA Nafarroa I

Deskribatzailea:

Aurreko Erreferentziak: