Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1986153 zk.- 1986/08/01 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 04165 Xedapena Pdf formatuan

Bestelako Xedapen, Erabaki eta Akordioak

Industria eta Merkataritza; Euskadiko Prezioen Batzordea

Euskadiko Prezio Batzordearen 1986.eko Uztailaren 22ko ERABAKIA, Eibarreko hiri garraioen kontzesionariak, Transportes Pesa, S.A.-k eskatutako tarifa berriak onartzezkoa.

Euskadiko Prezio Batzordeak, 1986.eko Uztailaren 22ko bere bilkuran, Eibarreko hiri garraioen kontzesionariak, Transportes Pesa, S.A.-k aurkeztutako eskaera ikusita, bere agintze zatia hemen ondorenean ematen den erabaki hau hartu zuen: ' Hori horrela: 1986.eko Uztailaren 14ean, Industria eta Merkatarirza Sailean, zerbitzu horien kontzesionariak, Transportes Pesa S.A.-k eskatutako tarifa-gehikuntza onartzen zuen Eibarreko Udalbatzar Plenoak 1986.eko Uztrailaren 4an hartutaku akordio bat aurkeztu zen. Zera ikusita: Merkataritza eta Turismoaren 1980.eko Abuztuaren 20ko eta 1982.eko Martxoaren 8ko D.ekretuak, halaber, 198.5.eko Urtarrilaren 27ko Dekretua, Eskadiko Prezio Batzordeak zera erabakitzen du: Eibarreko hiri garraioen kontzesionariak, Transportes Pesa, S.A.-k eskatutako tarifa-gehikuntzari BAIMENA EMATEA eta horren ondorioz tarifa honaku hau izango d a: - Biletea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,- pzta. Aipatutako prezio horretan Balio Erantsiaren Zerga sartuta dago. Indarrean dagoen arauregian agindutakoaren esanera, tarifa horiek erabilgarri izango dira jakinarazten den egunaren biharamonetik hasita. Emandako erabaki horren aurka, Eusko faurlaritzako Industria eta Merkataritza Sailburuaren aurrean gora-jotze errekurtsoa sartu ahal izango da b.re publikatze egunaren bihararnonetik hasi eta hamabost egunetako cpe baten barruan. Gasteiz, 1986.eko Uztailak 22. Batzordeko Lehendakaria, JON BELAUSTEGUIGOITIA ABANDO.

Deskribatzailea: