Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1991062 zk.- 1991/03/20 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 02683 Xedapena Pdf formatuan

Bestelako Xedapenak

Hezkuntza, Unibertsitateak eta Ikerketa

AGINDUA, 1991ku otsailaren 27koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuarena, Lanbide Hezkuntzaku Lehen Graduko titulua lortzeko diren eskulakuez besteko irakaskuntzen ebaluazioraku saioak egiteko baimena Barakalduko (Bizkaia) Institutu Politeknikoari emateko dena. (Hutsen zuzenketa).

1991ko martxoaren 18ko EHAAn -61 zk.- argitaratutako Aginduan huts bat egin dela ohartuta, horri dagokion zuzenketa egiten da jarraian. 2637 orrialdeko euskarazko zutabean ageri den hurrenkera zenbakian honako hau dio: «395» eta beste hau esan behar du: «985»

Deskribatzailea:

Aurreko Erreferentziak: