Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 2012107 zk.- 2012/06/01 Laburpena Pdf forma tuan
Lehenengo orria: 201202490 Xedapena Pdf formatuan

IRAGARKIAK

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila

IRAGARKIA, 2012ko maiatzaren 2koa, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Gipuzkoako Lurralde ordezkariarena. Honen bidez, ondorengo proiektua jendaurrean erakustaldian jartzen da: «Hernani-Oiartzun, 30 kV-ko aireko linea elektrikoak (mota: zirkuitu bikuna) Hernani AE eta Oiartzun AE tartean eta haren deribazioek ukituriko zortasun-zerrenda zabaltzea Hernani, Astigarraga, Errenteria eta Oiartzun udalerrietan».

Abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren (2000-12-27ko BOE) 144. artikuluan aurreikusitakoari begira, eta testu horretako azken xedapenen arteko lehenengoan, 1957ko apirilaren 26ko Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen Erregelamenduaren 17. artikuluan eta Sektore Elektrikoari buruzko azaroaren 27ko 54/1997 Legearen 53. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, jendaurrean jartzen da ondorengo instalazioa; Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. da eskatzailea, eta enpresa horrek nahitaez desjabetu beharrekotzat hartzen dituen ondasun edo eskubideen zerrenda zehatz eta bana-banakoa ere jendaurrean jartzen da.

- Eskatzailea: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. (helbidea: Mikeletegi pasealekua 1-3, Miramongo Parke Teknologikoa, Donostia-San Sebastián).

- Helburua: Energia eta Meategien zuzendariaren 2011ko martxoaren 8ko Ebazpena betetzea (2011-05-31ko EHAA); horren bitartez, goi-tentsioko linea elektrikoak zuhaiztietatik igarotzeko berariazko baldintzak ezartzen dira.

- Erreferentzia: RI 24040/AT-H-2011-118.

- Zuhaitz-zerrendaren zabalkuntzaren ezaugarriak: aurkezturiko Proiektuan bildurikoak, 2011ko abuztukoa, industria-ingeniari tekniko Jose Antonio Martínez Gómez jaunak sinaturikoa, tituludun aditu gisa deklaratzen duenak proiektua izenpetzeko.

- Linearen ibilbidea eta haren deribazioak: Hernani, Astigarraga, Errenteria eta Oiartzun udalerrietan.

- Proiektu honek eraginpean hartutako ondasun eta eskubideak: iragarki honen eranskinean jasotakoak.

- Aurrekontua: 8.848 euro.

Herri-onurakoa dela aitortzea eskatzen da horren zor-zerrendaren zabaltzearen ondorietarako.

Eta hori guztia argitara ematen da, batetik, Donostia-San Sebastián-go Easo kaleko 10. zk.n dagoen Lurralde Ordezkaritzan proiektua nornahik azter dezan, eta, bestetik, iragarki hau argitaratzen den egunaren biharamunetik harako hogei eguneko epearen barruan erreklamazioak aurkeztu daitezen.

Donostia-San Sebastián, 2012ko maiatzaren 2a.

Lurralde-ordezkaria,

JAVIER LÓPEZ LARRINAGA.

(Ikus .PDF)


Deskribatzailea:

Geroko Erreferentziak: