Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 2011058 zk.- 2011/03/24 Laburpena Pdf forma tuan
Lehenengo orria: 201101645 Xedapena Pdf formatuan

Xedapen Orokorrak

Ekonomia eta Ogasun Saila; Euskal Estatistika -Erakundea

AGINDUA, 2011ko otsailaren 2koa, Ekonomia eta Ogasuneko sailburua, Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística (Eustat) administrazio-erakunde autonomoak eskaintzen dituen argitalpenen eta zerbitzuen 2011. urterako prezio publikoak finkatzen dituena.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei Buruzko Legearen testu bategina onartzeko denari buruzko Legegintzako Dekretuaren (irailaren 11ko 1/2007 Legegintzako Dekretuaren) 33.1.a) artikuluak ematen dizkidan ahalmenez baliatuz, eta Euskal Autonomia Erkidegoak prezio publikoen bidez ordaindu ditzakeen zerbitzu eta jardunak zehazten dituen Dekretuan (irailaren 28ko 249/2010 Dekretuan) xedatzen denaren arabera, Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadistica-ko zuzendari nagusiaren proposamenez eta Ekonomia eta Ogasun Sailak espedienteari aldeko irizpena eman ondoren, hauxe

XEDATU DUT:

1. artikulua.- Argitalpenen salmenta.

A) Liburuak:

Erakunde autonomo honek egindako argitalpenen salmenta-prezioak, BEZa barne, honako hauek izango dira:

1.- Estatistikako Informazio Orokorra

- «Euskal urtekari estatistikoa» 27,83 euro

- «Euskadi zenbakitan» 7,24 euro

- «Udal-Adierazleak» 14,47 euro

- «Euskal AEko Gaikako Atlas Estatistikoa» 48,98 euro

- «Euskadi 27 en EBn. 2010» 14,47 euro

2.- Erroldak

- «1981eko euskadiko KAko etxebizitzen eta biztanleen zentsua»

" Bilduma osoa 48,98 euro

" 1. liburukia: Biztanleriaren egitura 14,47 euro

" 2. liburukia: Biztanleria aktiboa 14,47 euro

" 3. liburukia: Hezkuntza eta euskara 14,47 euro

" 4. liburukia: Migrazio-mugimenduak 14,47 euro

" 5. liburukia: Ugalkortasuna 14,47 euro

" 6. liburukia: Familiak eta familia-nukleoak 14,47 euro

" 7. liburukia: Etxebizitza 14,47 euro

" Desanexioak 3,89 euro

- «Biztanleria eta Etxebizitzak. Euskadiko. KAko behin-behineko emaitzak. 1986ko Errolda» 3,89 euro

- «Euskadiko KAko Emaitza Estatistikoen. Aurrerapena. 1986ko Errolda» 3,89 euro

- «Euskadiko KAko 1986ko Biztanleen udal-Errolda»

" Bilduma osoa 27,83 euro

" 1. liburukia: Biztanleriaren egitura 14,47 euro

" 2. liburukia: Biztanleria aktiboa 14,47 euro

" 3. liburukia: Hezkuntza eta euskara 14,47 euro

" 4. liburukia: Migrazio-mugimenduak 14,47 euro

" Desanexioak 3,89 euro

- «Biztanleria eta Etxebizitza. Euskadiko KAko behin-behineko emaitzak. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak 1991»

7,24 euro

- «Emaitza Estatistikoen Aurrerapena. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak 1991» 14,47 euro

- «Euskadiko KAko 1991ko Biztanleria eta Etxebizitzen Zentsuak»

" Bilduma osoa 48,98 euro

" 1. liburukia: Biztanleriaren egitura 14,47 euro

" 2. liburukia: Biztanleria aktiboa 14,47 euro

" 3. liburukia: Hezkuntza eta euskara 14,47 euro

" 4. liburukia: Migrazio-mugimenduak 14,47 euro

" 5. liburukia: Familiak eta ugalkortasuna 14,47 euro

" 6. liburukia: Etxebizitzak 14,47 euro

- «Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika 1996»

" Behin-behineko emaitzak 14,47 euro

" Emaitza nagusiak 14,47 euro

- «Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak 2001» Emaitzen aurrerapena 14,47 euro

- «Euskal Herriko KAko nekazal zentsua 1982»

" Bilduma osoa 27,83 euro

" 1. liburukia: Inbentarioak 14,47 euro

" 2. liburukia: Lurraren erabilera 14,47 euro

" 3. liburukia: Aziendak, makineria eta lana 14,47 euro

" Argitalpen laburra 14,47 euro

- «Euskadiko KAko Nekazal Zentsua 1989. Behin-behineko emaitzak» 7,24 euro

- «Euskadiko KAko Nekazal Zentsua 1989»

" Bilduma osoa 48,98 euro

" 1. liburukia: Inbentarioak 20,59 euro

" 2. liburukia: Lurraren erabilera 20,59 euro

" 3. liburukia: Aziendak, makineria eta lana 20,59 euro

" 4. liburukia: Marjina gordina eta orientazio tekniko-ekonomikoa 20,59 euro

- «Merkatal Establezimenduen Zentsua 1987» 20,59 euro

3.- Biztanleria- eta Gizarte-Arloa

- «Biztanleriaren Eboluzioa 1900-1981» 3,89 euro

- «Udal-Biztanleriaren Eguneratzea» (azken argitaraldia, 1995. urtea) (Erabilgarri datu-bankuan) 14,47 euro

- «Biztanleri Proiekzioak. 2000. Urtea» 14,47 euro

- «Biztanleri Proiekzioak. 2010. Urtea» 14,47 euro

- «Eszenario Demografikoak 2050» 14,47 euro

- «Biztanleriaren Berezko Mugimendua»

" Urterokoa (azken argitaraldia, 1995. urtea) 14,47 euro

" 1861-1983 serieak 14,47 euro

" 1975-1980 serieak 14,47 euro

" 1980-1985 serieak 14,47 euro

" 1985-1990 serieak 14,47 euro

" 1990-1995 serieak 14,47 euro

- «Jaiotzen Estatistika» 14,47 euro

- «Ezkontzen Estatistika» 14,47 euro

- «Heriotzen Estatistika» 14,47 euro

- «Migrazio-Mugimenduen Estatistika» 14,47 euro

- «Serie Demografiko Homogeneoak 1970-1986» 14,47 euro

- «Adierazle Demografikoak»

1. zk: 1980/81-1985/86 14,47 euro

2. zk: 1990-1991 14,47 euro

3. zk: 1980-1990 14,47 euro

4. zk: 1995-1996 14,47 euro

- «Demografiako eta Balidazioko Inkesta 1986»

" Bilduma osoa 27,83 euro

" 1. liburukia: Biztanleriaren ezaugarriak 14,47 euro

" 2. liburukia: Ezkonkortasuna eta ugalkortasuna 14,47 euro

" 3. liburukia: Erroldaren balidazioa 14,47 euro

- «Demografiako eta Balidazioko Inkesta 1991»

" Bilduma osoa 20,59 euro

" 1. liburukia: Familia, ezkon eta ugalkortasuna 14,47 euro

" 2. liburukia: Erroldaren balidazioa 14,47 euro

- «Demografi Inkesta» 14,47 euro

- «Biztanleria Jardueraren Arabera Sailkatzeko Inkesta (BJA)»

" Hiru hilerokoa (azken argitaraldia, 1992/IV) 7,24 euro

" 1985-1990 serieak 14,47 euro

- «Irakaskuntzaren Estatistika»

" (Urterokoa) (azken argitaraldia, 1996-1997 ikasturtea) 14,47 euro

" 1982/83-1987/88 seriea 14,47 euro

(Erabilgarri datu-bankuan)

- «Unibertsitateko Irakaskuntza eta Euskara 1992-1993» 14,47 euro

- «Irakaskuntza Pribatuaren Gastu eta Finantzaketaren Estatistika» 14,47 euro

(azken argitaraldia, 1995. urtea) (Erabilgarri datu-bankuan)

- «Irakaskuntza Publikoaren Gastu eta Finantzaketaren Estatistika» 14,47 euro

(azken argitaraldia, 1995. urtea) (Erabilgarri datu-bankuan)

- «Ospitale-Estatistika»

" Urterokoa (azken argitaraldia,1996. urtea) 14,47 euro

" 1984-1992 seriea 14,47 euro

(Erabilgarri datu-bankuan)

- «Ospitale-Alten Estatistika» 14,47 euro

(azken argitaraldia, 1996. urtea) (Erabilgarri datu-bankuan)

- «Ospitaleez Kanpoko Estatistika Publikoa» 14,47 euro

(azken argitaraldia, 1996. urtea) (Erabilgarri datu-bankuan)

- «Asistentzia Mediko-Farmazeutikoko Aseguru Libreko Entitateen Estatistika» 14,47 euro

(azken argitaraldia, 1996. urtea) (Erabilgarri datu-bankuan)

- «Osasunaren Kontuak» 14,47 euro

- «Osasunaren Kontua. Euskal AE 2000-2006» 14,47 euro

- «Osasunaren Ikuspegia 2008» 14,47 euro

- «Gizarte-Zerbitzuen Estatistika» 14,47 euro

- «Gizarte-Babesaren Kontuak» 14,47 euro

- «Ikerketa Zientifiko eta Garapen Teknologikoko Jarduerei (I+G) Buruzko Estatistika» 14,47 euro

- «Bizi-Kondizioen Inkesta 1989»

" Bilduma osoa 20,59 euro

" Adierazle orokorrak (2 liburuki) 7,24 euro

" Adierazle sintetikoak 7,24 euro

- «Bizi-Kondizioen Inkesta 1994, 1999 eta 2003» 14,47 euro

(Erabilgarri datu-bankuan)

- «Bizi-Kondizioen Inkesta. 2004» 14,47 euro

" Monografikoak

- «Denbora-Aurrekontuen Inkesta 1993»

" 1. liburukia: Denboraren gizarte-erabilera 14,47 euro

" Monografikoak:

" 1. Eguneroko bizitzaren gizarte-baldintzak 7,24 euro

" 2. Denboraren erabilera gizarte-partehartzeko jardueretan 7,24 euro

" 3. Denboraren erabileran generoen artean dauden aldeei buruzko azterketa 7,24 euro

" 4. Lana, denboraren erabileraren faktore bereizlea EAEn 7,24 euro

" 5. Lanaldien tipologiei buruzko analisia 7,24 euro

- «Denbora Aurrekontuen Inkesta 2003» 14,47 euro

" Monografikoa 7,24 euro

- «Euskal AEko Ikuspegi Soziala 2000» 27,83 euro

- «Euskal Autonomia Erkidegoko Txosten Sozioekonomikoa 2006» 27,83 euro

- «Errenta Pertsonal Eta Familiarraren Estatistika. 2001» 27,83 euro

- «Etxerik ez Duten Pertsonen Gaineko Inkesta Euskal AE 2006» 14,47 euro

4.- Ekonomia-Arloa

- «Industriaren eta Eraikuntzaren Kontuak» 14,47 euro

- «Kontu Ekonomikoak» 14,47 euro

- «Turismoaren Kontu Satelitea 2000-2004» 14,47 euro

- «Herri-Administrazioen Kontuak» 14,47 euro

- «Merkataritza-Sektoreko Kontuak» 14,47 euro

- «Merkataritzaren eta Konponketaren Kontuak. 1997» 14,47 euro

- «Euskadiko KAko Input-Output Taulak 1985»

" Bilduma osoa 27,83 euro

" 1. liburukia: Metodologia eta oinarrizko Informazioa 14,47 euro

" 2. liburukia: Input-Output taulak 14,47 euro

" 3. liburukia: Emaitzen analisia 14,47 euro

- «Euskal AEko Input-Output Taulak 1990»

" Bilduma osoa 27,83 euro

" 1. liburukia: Input-Output taulak 14,47 euro

" 2. liburukia: Oinarrizko informazioa 14,47 euro

" 3. liburukia: Emaitzen analisia 14,47 euro

- «Euskal AEko Input-Output Taulak 1995»

" I. liburukia: Input-Output taulak 14,47 euro

" II. liburukia: Emaitzen analisia 14,47 euro

- «Kanpo-Merkataritza» 14,47 euro

(azken argitaraldia, 1996. urtea)

- «Sektore Publikoaren Aurrekontuen Estatistikak. Likidazioak eta Aurrekontuak» 14,47 euro

- «Errepidezko Merkantzien Garraio Publikoari Buruzko Inkesta. 1989-1990» 14,47 euro

- «Zerbitzu Profesional eta Enpresazkoak» 14,47 euro

- «Jarduera Ekonomikoen Gidazerrenda» 14,47 euro

(Erabilgarri datu-bankuan)

- «Informazioaren Gizartearen Panorama» 14,47 euro

- «Euskal Industriaren Panoramika. 2007» 14,47 euro

5.- Nazioarteko Estatistika Mintegia Euskadin

- Koad. 1: «Inferencia estadistica lineal» Egilea: C. R. Rao 7,24 euro

- Koad. 2: «Muestreo y aplicaciones» Egilea: E. Cansado 7,24 euro

- Koad. 3: «Enseñanza de la Estadística» 7,24 euro

- Koad. 4: «Análisis de datos» 7,24 euro

- Koad. 5: «Diseño de experimentos» 7,24 euro

- Koad. 6: «Aspectos de teoría y aplicaciones en el muestreo» Egilea: F. Azorín 7,24 euro

- Koad. 7: «Curso básico intensivo de muestreo» Egilea: J. L. Sánchez Crespo 7,24 euro

- Koad. 8: «Análisis de series cronológicas: los índices estadísticos» Egilea: J. Fourastié 7,24 euro

- Koad. 10: «Metodología y tratamiento de la no respuesta» egilea: R. Platek 7,24 euro

- Koad. 11: «Operaciones Estadísticas por Muestreo» Egilea: L. Kish 7,24 euro

- Koad. 12: «Análisis de series temporales. Algunas técnicas de predicción» Egilea: I. Gallastegui 7,24 euro

- Koad. 13: «Base de datos» Egilea: F. Saltor 7,24 euro

- Koad. 14: «Métodos estadísticos para la investigación epidemiológica» Egilea: L. C. Silva 7,24 euro

- Koad. 15: «Sampling and non-sampling errors in surveys (semina quality indicators in surverys and census)» Egilea: A. Marton

7,24 euro

- Koad. 16: «Les enquêtes téléphoniques» Egilea: V. Salvy 7,24 euro

- Koad. 17: «Generalized linear models in epidemiology» Egilea: J. C. Duffy 7,24 euro

- Koad. 18: «New technologies in computer assisted survey processing» Egilea: J. G. Bethlehem 7,24 euro

- Koad. 19: «Evaluation of questionnaire design effects» Egilea: Gad Nathan 7,24 euro

- Koad. 20: «Procedimiento de depuracion de datos estadísticos» Egileak: Ildefonso Villán Criado eta M.ª Soledad Bravo Cabria

7,24 euro

- Koad. 21: «The XII arima/88 seasonal adjustment method» Egilea: Estelle Bee Dagum 7,24 euro

- Koad. 22: «Renta y distribucion de la riqueza, desigualdad y pobreza: teoria, modelos y aplicaciones» Egilea: Camilo Dagum

7,24 euro

- Koad. 23: «La contabilidad nacional como marco de las estimaciones de variables económicas» Egilea: Vicente Anton Valero

7,24 euro

- Koad. 24: «Macro-editing methods for rationalizing the editing of quantitative data» Leopold Granquist 7,24 euro

- Koad. 25: «Aspectos metodologicos en las encuestas de gastos familiares» Egilea: Malka Kantorowitz 7,24 euro

- Koad. 26: «Control de calidad en estadisticas procedentes de registros y archivos administrativo» Egilea: Hans Pettersson 7,24 euro

- Koad. 27: «Análisis de datos y clasificación automática numérica y simbólica» Egilea: Edwin Diday 7,24 euro

- Koad. 28: «Metodología estadística en investigación medio ambiental» Egilea: Roger Phan Tan Luu 7,24 euro

- Koad. 29: «Modelo de ecuaciones estructurales con lisrel» Egilea: Karl G. Jöreskog 7,24 euro

- Koad. 30: «Métodos estadístico-econométricos para el análisis de coyuntura económica» Egilea: Antoni Espasa 7,24 euro

- Koad. 31: «Estadísticas de empleo y paro en la unión europea» Egileak: Bernard Grais, Alöis Van Bastelaer, André Persenaire

7,24 euro

- Koad. 32: «El sistema europeo de estadísticas integradas de protección social (Seepros)» Egileak: Alfonso Barrada, Mercedes Alcalde y Cor N. Gorter

7,24 euro

- Koad. 33: «Muestreo por captura y recaptura» Egilea: Kenneth H. Pollock 7,24 euro

- Koad. 34: «Registros de población» Egileak: Pekka Myrskylä, Wolfgang Mohr 7,24 euro

- Koad. 35: «Técnicas estadísticas de los procesos de gestión de calidad total en las empresas y organizaciones de servicios» Egileak: A. Prat Bartes, Grima Cintas

7,24 euro

- Koad. 36. : «Métodos de muestreo en auditoria e intervención» Egilea: R. Escuder Valles 7,24 euro

- Koad. 37 : «El método de replicación para la estimación de errores de muestreo» Egilea: David Morganstein 7,24 euro

- Koad. 38 : «Metodología para una cuenta satélite de producción domestica: trabajo remunerado y no remunerado» Egilea: Johanna Varjonen

7,24 euro

- Koad. 39. : «Metodología estadística para estimaciones indirectas en pequeñas áreas» Egilea: R. Jon N.K.Rao 7,24 euro

- Koad. 40: «Confidencialidad y técnicas estadísticas de protección de datos» Egilea: Lawrence H. Cox 7,24 euro

- Koad. 42: «Introducción al muestreo basado en modelos» Egilea: Ray Chamber 7,24 euro

- Koad. 43: «Introducción a la estadística bayesiana» Egilea: Jose M. Bernardo Herranz 7,24 euro

- Koad. 44: «Nuevas metodologías en la recogida de datos, diseño de cuestionarios y calidad en las encuestas» Egilea: Edith D. Leeuw

7,24 euro

- Koad. 45: «Luzetarako inkesten metodologia» Egilea: Peter Lynn 7,24 euro

- Koad. 47: «Zentzu birtualak» Egilea: Eric Schulte Nordholt 7,24 euro

- Koad. 50: «Adierazle konposatuen garapena eta ebaluazioa». Egileak: Stefano Tarantola eta Massimiliano Mascherini

7,24 euro

- Koad. 51: «Visual statistics: datuak grafiko interaktibo dinamikoez aztertzen». Egilea: Pedro M. Valero-Mora 7,24 euro

- Koad.52: «Laginketa orekatu eta eraginkorra: kuboaren metodoa» Egilea: Yves Tillé 7,24 euro

6.- Metodologia eta Analisi Estatistikoak

- «Métodos de análisis de la dependencia e interdependencia estructural en base a las tablas input-output regionales: la estructura productiva de la Comunidad Autónoma de Euskadi»

7,24 euro

- «Aspectos metodológicos en la elaboración de tablas input-output» 7,24 euro

- «Euskal AE-ko zentsu-sekzioen tipologiari buruzko azterketa 1991, 1996 eta 2001» 27,83 euro

- «Eremu txikien estimazioa euskal autonomia erkidegoko industri inkestan 2006» 14,47 euro

- «Euskal autonomia erkidegoko errepide sareko istripugarritasunari buruzko azterketa 1995»

" Gidariak eta ibilgailuak. 1996 14,47 euro

" Txirrindulariak. Oporraldia eta oporraldia ez dena. 1997 14,47 euro

" Istripuak errepide-sare nagusian. 1998 14,47 euro

" Istripu-tasen deskribapena 1997-99 aldian eta istripuen pilatze-tarteak 14,47 euro

- «Erregistroak batzeko metodo automatikoak eta Eustaten duten erabilera. 2007» 7,24 euro

7.-Kodeak

- «Termino estatistikoen hiztegia» 7,24 euro

- «Kodeen normalizazioa» 7,24 euro

- «Errolda kudeatzeko eskuliburua» 7,24 euro

- «Euskal AE-ko kale-izendegia» 27,83 euro

- «Izendegiak eta kodeak» 27,83 euro

- «Euskal estatistika plana. 2005-2008» 27,83 euro

Argitalpen horiek banatzen dituzten liburu-dendei, % 35eko deskontua aplikatuko zaie, kaleratze-prezioaren aldean.

B) Argitalpen Elektronikoak.

Euskarri magnetikoko argitalpenen salmenta-prezioak, BEZa barne, honako hauek izango dira:

- «Auzotik erkidegora CD-ROMa. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsuak eta erroldak 1986, 1991, 1996» 136,50 euro

- «Eraikin CD-ROMa. Euskal AEko eraikinen datu-basea» 669,12 euro

- «Euskal AEko kale-izendegia CD-ROMa» 48,98 euro

- «Excel-eko mapa CD-ROMa» 48,98 euro

- «Nazioarteko estatistika mintegiak CD-ROMa» 48,98 euro

- «Biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika 1996»

" Bilduma osoa (6 diskete) 27,83 euro

" 1. disketea: Biztanleriaren egitura 7,24 euro

" 2. disketea: Biztanleria aktiboa 7,24 euro

" 3. disketea: Hezkuntza eta euskara 7,24 euro

" 4. disketea: Migrazio-mugimenduak 7,24 euro

" 5. disketea: Familiak eta ugalkortasuna 7,24 euro

" 6. disketea: Etxebizitzak 7,24 euro

- «CD-ROMa: Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsuak 2001». Emaitzen aurrerapena 14,47 euro

- «CD-ROMa: Udal-adierazleak. Serie estatistikoak» 14,47 euro

2. artikulua.- Gidazerrenden salmenta.

1.- Diskete erako edo bestelako euskarri magnetikoko gidazerrenden salmenta-prezioak, BEZa barne, honela finkatu dira:

Erregistro-kop.,

honaino Euro Erregistro gehigarriko, honaino Euro erregistroko

10.000

50.000

100.000

200.000 278,78

1.336,44

2.505,44

4.620,87 50.000

100.000

200.000

- 0,027

0,024

0,022

0,019

 

2.- Autocad dwg/dxf, Esri Arcinfo export (e00), Esri shape, Integraph Microstation desing eta Mapinfo mid/mif formatuetako geografia-informazioaren salmenta-prezioa, BEZa barne, honela zehaztu da:

- Udalen, auzoen, guneen, biztanleria-entitateen, barrutien eta sekzioen gidazerrendak,

" Euskal AEkoak: 300,60 euro.

" Lurralde historiko edo udalerriren batekoak: 100,20 euro.

- Atari eta eraikin gidazerrenda. Artikulu honen 1. paragrafoko taularen arabera baloratuko da.

- Koordenatuak. Artikulu honen 1. paragrafoko taularen arabera baloratuko da.

- Udalerri baten geografia-informazioa jaistea, aurrez aipatutako geruza guztiez gain, beste batzuk ere hartzen ditu, esaterako errepideak, bideak, bidezidorrak, errekak eta eraikinak. Salmenta-prezioa, BEZa barne, honela zehaztu da:

Erregistro-kopurua Prezioa

< 2000

2000-10.000

10.001-20.000

> 20.000 66,80 euro

111,33 euro

167,00 euro

222,66 euro

3. artikulua.- Fitxategien salmenta.

Diskete erako edo bestelako euskarri magnetikoko estatistika-eragiketen fitxategien salmenta-prezioak, BEZa barne, honela finkatu dira:

- Eskaera ororen gutxieneko prezioa: 333,99 euro.

- Fitxategiek megabytetan (mb) duten neurria kontuan hartuta, honako hauek izango dira prezioak:

* 1 Mb 333,99 euro eta hurrengoa 267,19 euro/Mb

* 2 Mb 601,20 euro eta hurrengoa 200,40 euro/Mb

* 5 Mb 1.202,39 euro eta hurrengoa 133,60 euro/Mb

* 10 Mb 1.870,39 euro eta hurrengoa 66,80 euro/Mb

4. artikulua.- Estatistika-datuen ustiapenen eta aholkularitza teknikoen salmenta.

Editatu gabeko estatistika-datuen ustiapen-lanen orduko prezioa, eta informazio-eskaera bereziei erantzuteko estatistika-gaietako eta neurrira egin beharreko lan batzuetako aholkularitzena, 41,20 eurokoa da, BEZa barne. Eskaera guztien gutxieneko prezioa 66,80 eurokoa da.

5. artikulua.- Nazioarteko Estatistika Mintegiko ikastaroak.

Erakunde autonomo honek antolatzen dituen Nazioarteko Estatistika Mintegien ikastaroei dagozkien matrikulen zenbatekoak honako hauek izango dira:

- Matrikula: 133,60 euro.

- Matrikulatuak lanik gabeko unibertsitate-lizentziadunak badira, eta hori egiaztatzen badute: 46,77 euro.

6. artikulua.- Prestakuntza-ikastaroak.

Metodologiako eta estatistika-softwareko gaietan Eustatek antolatzen dituen ikastaroetarako matrikularen prezioa, ikastaro horien iraupenaren arabera ezarri da:

- 5 ordu arteko ikastaroak: 34,52 euro.

- 6 eta 10 ordu bitarteko ikastaroak: 97,97 euro.

- 11 eta 15 ordu bitarteko ikastaroak: 125,80 euro.

- 16 eta 20 ordu bitarteko ikastaroak: 160,31 euro.

- 21 eta 30 ordu bitarteko ikastaroak: 215,98 euro.

- 31 eta 40 ordu bitarteko ikastaroak: 292,81 euro.

- 41 eta 50 ordu bitarteko ikastaroak: 361,83 euro.

- 50 ordutik gorako ikastaroak: 445,34 euro.

7. artikulua.- Salbuespenak eta hobariak.

1.- Euskadiko Autonomia-Elkartearen Estatistikari buruzko Legearen (apirilaren 23ko 4/1986 legearen) 18. artikuluko 2. atalean ezarritako onura publiko eta sozialari buruzko irizpideei jarraituz, eta aurreko artikuluetan ezarritako prezio-sistema zenbait kasutan malgutu ahal izateko, honako bi hobari-maila hauek onartu dira:

Salbuespenak: Doakoa (I. maila).

Hobariak: % 50eko deskontua (II. maila).

2.- Salbuespenei eta hobariei dagokienez, sailkapen hauek ezarri dira:

A) Liburuak eta argitalpen elektronikoak

Eustaten «erakunde-banaketa» osatzen dute, salbuespenarekin (I. maila), ondorengo erakunde eta izakundeek:

- Eusko Legebiltzarra eta batzar nagusiak.

- Arartekoa.

- Herri Kontuen Euskal Epaitegia.

- Datuak Babesteko Euskal Bulegoa.

- Eusko Jaurlaritzako sailak eta menpeko erakundeak.

- Euskal Estatistika Kontseilua.

- Foru-aldundiak eta udalak.

- Espainiako Estatistika Erakundea (INE).

- Fakultateetako eta unibertsitate-eskoletako sailak, irakasleak eta ikasleak (sail bakoitzeko buruak bermatuta), baldin eta eskariaren xedea irabazi-asmorik gabeko ikerketa-lanak egitea bada.

- Euskadiko Udalen Elkartea (Eudel).

- Autonomia-erkidegoen eta ministerioen estatistika-bulegoak.

- Espainiako Gobernuaren Ordezkaritza Euskal Autonomia Erkidegoan.

- Komunikabideak.

- Merkataritza-ganberak eta enpresaburu-elkarteak.

- Elkargo profesionalak.

- Alderdi politikoak eta sindikatuak.

- Onura publikoko erakundeak.

Erakunde edo izakunde horiek «erakunde-banaketari» dagozkion aleak baino gehiago eskatzen badituzte, Agindu honetan zehazten diren prezioak ordaindu beharko dituzte.

B) Gidazerrendak, fitxategiak, aholkularitzateknikoa eta estatistika-datuen ustiapena.

Eskaerei dagokienez, eskatzen den lana burutzeari dagokion aurrekontua aurkeztuko du Eustatek, Agindu honetan ezartzen diren baremoen arabera.

II. hobari-maila emango zaie «erakunde-banaketan» sartuta dauden erakunde eta izakunde guztiei, Eustatek izaera bereko informazio-truke doakoa daukan erakundeei izan ezik, haientzat salbuespena I. mailakoa izango baita.

Beste kasu batzuetarako, Eustateko zuzendari nagusiak I. mailako salbuespena edo II. mailako hobaria eman ahal izango du, honako irizpide hauen arabera:

1) Eustatekin lankidetza-hitzarmen bat izenpetuta izatea, eta bertan eskatutako informazioa utzi behar dela ezarrita egotea.

2) Berariazko estatistika-organo bat izatea.

3) Eustaten baimena izatea, lehiaketa publikoetako oinarri teknikoetan sartuta egoteko.

4) Diruz lagundutako ikerketak eta azterketak egitea, irabazi-asmorik gabekoak badira.

5) Eskatzaileak Eustatekin harreman ugari izatea, informazio-emaile gisa edo ohiko laguntzaile gisa.

6) Gizarte osoarentzat, edo, bereziki, Eustatentzat emaitza baliagarriak lortzea.

8. artikulua.- Ordainketaren epea eta era.

1.- Agindu honen xede diren argitalpen eta zerbitzuen borondatezko ordainketarako epea 30 egun naturalekoa izango da, jakinarazpena egiten den egunetik hasita, edo ondorengo egun baliodun hurbilena, epea egun baliogabe batean amaitzen denean.

2.- Agindu honek aipatzen dituen prezio publikoen ordainketa ondorengo era hauetarik edozeinetan egin ahal izango da:

a) Legezko erabilerako dirua.

b) Txekea.

c) Kreditu- edo zordunketa-txartelak.

d) Banku-transferentzia.

e) Banku-helbideratzea.

f) Ekonomia eta Ogasun Sailak baimentzen duen beste edozein.

AZKEN XEDAPENA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean hartuko du indarra agindu honek.

Vitoria-Gasteiz, 2011ko otsailaren 2a.

Ekonomia eta Ogasuneko sailburua,

CARLOS AGUIRRE ARANA.


Deskribatzailea: