Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 2009048 zk.- 2009/03/10 Laburpena Pdf forma tuan
Lehenengo orria: 200901332 Xedapena Pdf formatuan

Agintariak eta Langileria

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

AGINDUA, 2009 otsailaren 17koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Honen bidez hainbat ikastetxetan hutsik dauden lanpostuak zehazten dira. Lanpostuok Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan, Lanbide Heziketako ikastetxeetan, hizkuntza-eskola ofizialetan, Musika eta Arte Eszenikoetako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko ikastetxeetan daude, eta kidego hauetakoak dira: Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleak, Lanbide Heziketako irakasle teknikoak, Hizkuntza Eskola Ofizialetako katedradun eta irakasleak, Musika eta Arte Eszenikoetako katedradun eta irakasleak eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradun eta irakasleak.

Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak 2008ko abenduaren 4an emandako Aginduaren bidez (2008ko abenduaren 12ko EHAA), Euskal Autonomia Erkidegoko Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen, Hizkuntza-Eskola ofizialetako katedradun eta irakasleen, eta Musika eta Arte Eszenikoko katedradun eta irakasleen eta Arte Plastiko eta Diseinuko katedradun eta irakasleen kidegoetako funtzionarioen lekualdatze-lehiaketarako deia egin zen. Agindu horren bigarren oinarri-arauan ezarritakoa betetze aldera, argitaratzen da zeintzuk diren lehiaketa horretan eskainitako lanpostu hutsak.

Horren ondorioz,

XEDATU DUT:

Artikulu bakarra.- Agindu honen eranskinean argitara ematea zein lanpostu bete behar diren Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleen, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen, Hizkuntza-Eskola ofizialetako katedradun eta irakasleen, eta Musika eta Arte Eszenikoko katedradun eta irakasleen eta Arte Plastiko eta Diseinuko katedradun eta irakasleen kidegoko funtzionarioen arteko lekualdatze-lehiaketaren bidez.

AZKEN XEDAPENA

Agindu honen kontra aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal zaio Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuari hilabeteko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean kontatzen hasita; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian bi hilabeteko epearen barruan, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Vitoria-Gasteiz, 2009ko otsailaren 17a.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua,

JOSÉ ANTONIO CAMPOS GRANADOS.

ERANSKINA/ANEXO

2008KO IRAKASKUNTZA ERTAINETAKO LEKUALDATZE-LEHIAKETA / CONCURSO DE TRASLADOS DE ENSEÑANZAS MEDIAS 2008

-------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

HUTSIK DAUDEN LANPOSTUEN ZERRENDA / LISTADO DE VACANTES

LH/TH: 01 Álava Udalerria/Municipio: 059 Vitoria-Gasteiz Herria/Localidad: 0063 Vitoria-Gasteiz

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01002569 EOI Vitoria-Gasteiz HEO

007 Euskara 0 0 0 0 2

Euskera

011 Ingelesa 0 0 0 0 1

Inglés

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 030 Eibar Herria/Localidad: 0003 Eibar

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008192 EOI Eibar HEO

011 Ingelesa 0 0 0 0 1

Inglés

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 045 Irun Herria/Localidad: 0002 Irun

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009536 EOI Irun HEO

011 Ingelesa 0 0 0 0 2

Inglés

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 071 Tolosa Herria/Localidad: 0008 Tolosa

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20013989 EOI Tolosa HEO

008 Frantsesa 0 0 0 0 2

Francés

011 Ingelesa 0 0 0 0 3

Inglés

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 013 Barakaldo Herria/Localidad: 0004 San Vicente de Barakaldo

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48011573 EOI Barakaldo HEO

001 Alemanera 1 0 0 0 0

007 Euskara 0 0 0 0 2

Euskera

008 Frantsesa 0 0 0 0 1

Francés

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 015 Basauri Herria/Localidad: 0001 Arizgoiti

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48690796 EOI Basauri HEO

007 Euskara 0 0 0 0 2

Euskera

008 Frantsesa 0 0 0 0 1

Francés

011 Ingelesa 0 0 0 0 3

Inglés

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 017 Bermeo Herria/Localidad: 0006 Bermeo

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48016613 EOI Bermeo HEO

001 Alemanera 0 0 0 0 1

Alemán

008 Frantsesa 0 0 0 0 1

Francés

011 Ingelesa 0 0 0 0 1

Inglés

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 020 Bilbao Herria/Localidad: 0001 Bilbao

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48009566 EOI Bilbao HEO

001 Alemanera 1 0 0 0 0

Alemán

007 Euskara 0 0 0 0 1

Euskera

008 Frantsesa 1 0 0 0 1

Francés

011 Ingelesa 1 0 0 0 0

Inglés

012 Italiera 0 0 0 0 1

Italiano

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 027 Durango Herria/Localidad: 0001 Durango

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48011561 EOI Durango HEO

008 Frantsesa 0 0 0 0 1

Francés

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 044 Getxo Herria/Localidad: 0002 Las Arenas-Areeta

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48011160 EOI Getxo HEO

001 Alemanera 1 0 0 0 0

Alemán

007 Euskara 0 0 0 0 1

Euskera

008 Frantsesa 1 0 0 0 1

Francés

011 Ingelesa 0 0 0 0 1

Inglés

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 096 Zalla Herria/Localidad: 0001 Aranguren

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48690797 EOI Zalla HEO

011 Ingelesa 0 0 0 0 1

Inglés

LH/TH: 01 Álava Udalerria/Municipio: 002 Amurrio Herria/Localidad: 0002 Amurrio

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01002983 IES Zaraobe BHI

001 Filosofia 0 0 0 0 1

Filosofía

005 Geografia eta Historia 0 0 0 0 1

Geografía e Historia

017 Gorputz Hezkuntza 0 0 0 0 1

Educación Física

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 0 0 1

Orientación Educativa

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

105 Lan-Prestakuntza eta Orientabidea 1 0 0 0 0

Formación y Orientación Laboral

112 Fabrikazio Mekanikoko Antolamendua eta Proiektuak 1 0 0 0 1

Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica

058 Curriculum Desberdinak Eratzekoa.Hizkuntza-Gizart. 0 0 0 0 2

Diversificación Curricular Socio-Lingüística

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa 0 0 0 0 1

Zientif-Teknolog

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

LH/TH: 01 Álava Udalerria/Municipio: 008 Arrazua-Ubarrundia Herria/Localidad: 0005 Durana

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01001929 IPI Ikas Bidea Ikastola IPI

005 Geografia eta Historia 0 0 0 0 1

Geografía e Historia

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

058 Curriculum Desberdinak Eratzekoa.Hizkuntza-Gizart. 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Socio-Lingüística

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa 0 0 0 0 2

Zientif-Teknolog

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

LH/TH: 01 Álava Udalerria/Municipio: 017 Kanpezu/Campezo Herria/Localidad: 0005 Santikurutze Kanpezu

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01002454 IES Campezo BHI

005 Geografia eta Historia 0 0 0 0 1

Geografía e Historia

017 Gorputz Hezkuntza 0 0 0 0 1

Educación Física

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 0 0 1

Orientación Educativa

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

052 Euskara eta Euskal Literatura 0 0 0 0 1

Lengua y Literatura Vasca

LH/TH: 01 Álava Udalerria/Municipio: 031 Laguardia Herria/Localidad: 0002 Laguardia

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01003008 Ies Samaniego-Laguardia Bhi

005 Geografia eta Historia 1 0 0 0 1

Geografía e Historia

006 Matematika 1 0 0 0 0

Matemáticas

007 Fisika eta Kimika 0 0 0 0 1

Física y Química

017 Gorputz Hezkuntza 0 0 0 0 1

Educación Física

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 1 0 0

Orientación Educativa

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

107 Informatika 1 0 0 0 0

Informática

LH/TH: 01 Álava Udalerria/Municipio: 036 Laudio/Llodio Herria/Localidad: 0001 Llodio

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01002259 CEPA Llodio HHI

814 HHL Ezaguera Sozialaren Arloa 0 0 0 0 1

EPA Ámbito Conocimiento Social

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01002995 IES Canciller Ayala-Gregorio Marañón BHI

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 0 0 2

Orientación Educativa

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

103 Irudi Pertsonaleko Aholkularitza eta Prozesuak 1 0 0 0 0

Asesoría y Procesos de Imagen Personal

LH/TH: 01 Álava Udalerria/Municipio: 051 Agurain/Salvatierra Herria/Localidad: 0006 Salvatierra o Agurain

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01001784 Ies Aniturri Bhi

001 Filosofia 0 0 0 0 1

Filosofía

005 Geografia eta Historia 0 0 0 0 1

Geografía e Historia

008 Biologia eta Geologia 0 0 0 0 1

Biología y Geología

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

LH/TH: 01 Álava Udalerria/Municipio: 059 Vitoria-Gasteiz Herria/Localidad: 0029 Gamarra Nagusia/Gamarra Mayor

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01002557 IES (ITS) Hostelería (ITB) BHI

106 Ostalaritza eta Turismoa 1 0 0 0 0

Hostelería y Turismo

LH/TH: 01 Álava Udalerria/Municipio: 059 Vitoria-Gasteiz Herria/Localidad: 0063 Vitoria-Gasteiz

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01001504 IES Francisco de Vitoria BHI

007 Fisika eta Kimika 0 0 0 0 1

Física y Química

008 Biologia eta Geologia 1 0 0 0 0

Biología y Geología

105 Lan-Prestakuntza eta Orientabidea 1 0 0 0 0

Formación y Orientación Laboral

108 Interbentzio Soziokomunitarioa 1 0 0 1 1

Intervención Sociocomunitaria

118 Prozesu Sanitarioak 2 0 0 0 0

Procesos Sanitarios

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01001541 IES (ITS) Ciudad Jardín (ITB)

105 Lan-Prestakuntza eta Orientabidea 2 0 0 0 0

Formación y Orientación Laboral

107 Informatika 1 0 0 0 0

Informática

110 Merkataritzako Antolamendua Eta Kudeaketa 1 0 0 0 0

Organización y Gestión Comercial

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01001553 IEFPS Mendizabala GLHBI

105 Lan-Prestakuntza eta Orientabidea 2 0 0 0 0

Formación y Orientación Laboral

108 Interbentzio Soziokomunitarioa 0 0 0 0 1

Intervención Sociocomunitaria

111 Ibilgailuen Mententze Laneta.Antolam.eta Prozesuak 2 0 0 0 0

Organización y Procesos de Mantenimiento Vehículos

119 Komunikazioaren Prozesuak eta Komunikabideak 0 0 0 0 2

Procesos y Medios de Comunicación

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01001772 IES Los Herrán BHI

007 Fisika eta Kimika 0 0 0 0 1

Física y Química

011 Ingelesa 0 0 0 0 1

Inglés

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 1 0 0 0 0

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01001981 CEPA Paulo Freire HHI

814 HHL Ezaguera Sozialaren Arloa 0 0 0 0 1

EPA Ámbito Conocimiento Social

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01002478 IES Koldo Mitxelena BHI

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01002624 IES Miguel de Unamuno BHI

058 Curriculum Desberdinak Eratzekoa.Hizkuntza-Gizart. 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Socio-Lingüística

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01002636 IES (ITS) Construcción (ITB) BHI

105 Lan-Prestakuntza eta Orientabidea 4 0 0 0 0

Formación y Orientación Laboral

113 Energi Sistemetako Antolamendua eta Proiektuak 2 0 0 0 0

Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos

123 Zurgintzako eta Altzarig.Prozesuak eta Produktuak 1 0 0 0 0

Procesos y Productos en Madera y Mueble

125 Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak 1 0 0 0 0

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01002855 IES Ekialdea BHI

008 Biologia eta Geologia 0 0 0 0 1

Biología y Geología

010 Frantsesa 0 0 0 0 1

Francés

107 Informatika 0 0 0 0 1

Informática

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 2

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01002867 IES Mendebaldea BHI

005 Geografia eta Historia 0 0 0 0 1

Geografía e Historia

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 0 0 1

Orientación Educativa

107 Informatika 0 0 0 0 1

Informática

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 2

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01002879 IES Samaniego BHI

011 Ingelesa 1 0 0 0 0

Inglés

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

LH/TH: 01 Álava Udalerria/Municipio: 063 Zuia Herria/Localidad: 0011 Murguía

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01001796 IES Murguía BHI

004 Gaztelania eta Literatura 0 0 0 0 1

Lengua Castellana y Literatura

005 Geografia eta Historia 0 0 0 0 1

Geografía e Historia

006 Matematika 0 0 0 0 1

Matemáticas

011 Ingelesa 0 0 0 0 1

Inglés

052 Euskara eta Euskal Literatura 0 0 0 0 1

Lengua y Literatura Vasca

LH/TH: 01 Álava Udalerria/Municipio: 901 Iruña Oka/Iruña de Oca Herria/Localidad: 0002 Nanclares de la Oca

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01002843 IES Badaia BHI

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 009 Andoain Herria/Localidad: 0001 Andoain

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008325 IES Leizaran BHI

007 Fisika eta Kimika 0 0 0 0 1

Física y Química

108 Interbentzio Soziokomunitarioa 1 0 0 0 1

Intervención Sociocomunitaria

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 013 Aretxabaleta Herria/Localidad: 0003 Aretxabaleta

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008696 IES Kurtzebarri BHI

004 Gaztelania eta Literatura 0 0 0 0 1

Lengua Castellana y Literatura

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20013151 IEFPS Aretxabaleta GLHBI

105 Lan-Prestakuntza eta Orientabidea 0 0 0 0 1

Formación y Orientación Laboral

111 Ibilgailuen Mententze Laneta.Antolam.eta Prozesuak 0 0 0 0 1

Organización y Procesos de Mantenimiento Vehículos

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 017 Azkoitia Herria/Localidad: 0002 Azkoitia

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008945 IES Azkoitiko Ikastola-Xabier Munibe BHI

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 018 Azpeitia Herria/Localidad: 0001 Azpeitia

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009275 IES Urola Ik. Azkoitia-Azpeitia BHI

001 Filosofia 0 0 0 0 2

Filosofía

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 019 Beasain Herria/Localidad: 0004 Beasain

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008741 IES Loinazpe BHI

011 Ingelesa 0 0 0 0 1

Inglés

058 Curriculum Desberdinak Eratzekoa.Hizkuntza-Gizart. 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Socio-Lingüística

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 029 Deba Herria/Localidad: 0001 Deba

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008714 IES Mendata BHI

004 Gaztelania eta Literatura 0 0 0 0 1

Lengua Castellana y Literatura

058 Curriculum Desberdinak Eratzekoa.Hizkuntza-Gizart. 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Socio-Lingüística

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 030 Eibar Herria/Localidad: 0003 Eibar

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20001240 IEFPS Armeria Eskola GLHBI

105 Lan-Prestakuntza eta Orientabidea 1 0 0 0 0

Formación y Orientación Laboral

112 Fabrikazio Mekanikoko Antolamendua eta Proiektuak 3 0 0 0 1

Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica

125 Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak 1 0 0 0 1

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008428 CEPA Eibar HHI

814 HHL Ezaguera Sozialaren Arloa 0 0 0 0 1

EPA Ámbito Conocimiento Social

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008726 IES Mogel Isasi BHI

058 Curriculum Desberdinak Eratzekoa.Hizkuntza-Gizart. 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Socio-Lingüística

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 032 Elgoibar Herria/Localidad: 0007 San Roke

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20013904 IES Elgoibar-Arreiturre BHI

005 Geografia eta Historia 0 0 0 0 1

Geografía e Historia

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20013916 IEFPS Meka GLHBI

108 Interbentzio Soziokomunitarioa 0 0 0 0 1

Intervención Sociocomunitaria

111 Ibilgailuen Mententze Laneta.Antolam.eta Prozesuak 0 0 0 0 1

Organización y Procesos de Mantenimiento Vehículos

118 Prozesu Sanitarioak 0 0 0 0 1

Procesos Sanitarios

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 036 Hondarribia Herria/Localidad: 0001 Akartegi

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20001562 IES Talaia BHI

010 Frantsesa 0 0 0 0 1

Francés

107 Informatika 0 0 0 0 2

Informática

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 040 Hernani Herria/Localidad: 0005 Hernani

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008787 IES Elizatxo BHI

017 Gorputz Hezkuntza 0 0 0 0 1

Educación Física

052 Euskara eta Euskal Literatura 0 0 0 0 1

Lengua y Literatura Vasca

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 045 Irun Herria/Localidad: 0002 Irun

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20002323 IES Plaiaundi BHI

001 Filosofia 0 0 0 0 1

Filosofía

006 Matematika 1 0 0 0 1

Matemáticas

007 Fisika eta Kimika 1 0 0 0 0

Física y Química

105 Lan-Prestakuntza eta Orientabidea 1 0 0 0 0

Formación y Orientación Laboral

117 Diagnostiko Klinikoko Prozes.eta Produktu Ortopr. 1 0 0 0 0

Procesos Diagnósticos Clínic y Prod.Ortoprotésicos

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008416 CEPA Irun HHI

811 HHL Komunikazio Arloa. Ingelesa 0 0 0 0 1

EPA Ámbito Comunicación (Inglés)

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008908 IES Toki Alai BHI

011 Ingelesa 0 0 0 0 2

Inglés

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008921 IES Txingudi BHI

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008933 IES Dunboa BHI

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009354 IEFPS Bidasoa GLHBI

104 Eraikuntza Zibilak eta Etxegintza 2 0 0 0 0

Construcciones Civiles y Edificación

105 Lan-Prestakuntza eta Orientabidea 0 0 0 0 1

Formación y Orientación Laboral

112 Fabrikazio Mekanikoko Antolamendua eta Proiektuak 0 0 0 0 1

Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica

123 Zurgintzako eta Altzarig.Prozesuak eta Produktuak 2 0 0 0 0

Procesos y Productos en Madera y Mueble

124 Sistema Elektronikoak 0 0 0 0 1

Sistemas Electrónicos

125 Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak 0 0 0 0 1

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 051 Legazpi Herria/Localidad: 0002 Legazpi

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20007680 IES Olazabal BHI

007 Fisika eta Kimika 0 0 0 0 1

Física y Química

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 053 Lezo Herria/Localidad: 0001 Lezo

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008866 IES Lezo BHI

009 Marrazketa 0 0 0 0 1

Dibujo

011 Ingelesa 0 0 0 0 1

Inglés

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 055 Arrasate/Mondragón Herria/Localidad: 0004 Arrasate/Mondragón

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009056 IES Arrasate BHI

009 Marrazketa 0 0 0 0 1

Dibujo

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 056 Mutriku Herria/Localidad: 0003 Mutriku

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20007187 IES Mutriku BHI

114 Uretako Hazkuntzaren Prozesuak 0 0 0 0 2

Procesos de Cultivo Acuícola

125 Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak 0 0 0 0 1

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 059 Oñati Herria/Localidad: 0010 Oñati

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009135 IES R.M. Zuazola-Larraña BHI

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

105 Lan-Prestakuntza eta Orientabidea 0 0 0 0 1

Formación y Orientación Laboral

112 Fabrikazio Mekanikoko Antolamendua eta Proiektuak 0 0 0 0 1

Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 063 Oiartzun Herria/Localidad: 0004 Elizalde

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008878 IES Elizalde BHI

011 Ingelesa 0 0 0 0 1

Inglés

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 067 Errenteria Herria/Localidad: 0001 Errenteria

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20003480 IEFPS Don Bosco GLHBI

102 Analisi eta Kimika Industriala 0 0 0 0 1

Análisis y Química Industrial

105 Lan-Prestakuntza eta Orientabidea 1 0 0 0 0

Formación y Orientación Laboral

111 Ibilgailuen Mententze Laneta.Antolam.eta Prozesuak 3 0 0 0 1

Organización y Procesos de Mantenimiento Vehículos

113 Energi Sistemetako Antolamendua eta Proiektuak 1 0 0 0 1

Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20003601 IES Koldo Mitxelena BHI

107 Informatika 0 0 0 0 1

Informática

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 1 0 0 0 1

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008881 IES Langaitz BHI

005 Geografia eta Historia 0 0 0 0 1

Geografía e Historia

011 Ingelesa 0 0 0 0 1

Inglés

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008891 IES Cristóbal Gamón BHI

004 Gaztelania eta Literatura 0 0 0 0 1

Lengua Castellana y Literatura

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 069 Donostia-San Sebastián Herria/Localidad: 0005 Donostia-San Sebastián

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20004745 IEFPS Politécnico Easo Politeknikoa GLHBI

017 Gorputz Hezkuntza 0 0 0 0 1

Educación Física

102 Analisi eta Kimika Industriala 1 0 0 0 0

Análisis y Química Industrial

105 Lan-Prestakuntza eta Orientabidea 2 0 0 0 1

Formación y Orientación Laboral

108 Interbentzio Soziokomunitarioa 1 0 0 0 2

Intervención Sociocomunitaria

118 Prozesu Sanitarioak 0 0 0 0 1

Procesos Sanitarios

125 Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak 2 0 0 0 0

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20004885 IES Bidebieta BHI

005 Geografia eta Historia 0 0 0 0 1

Geografía e Historia

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20007163 IES Altza BHI

011 Ingelesa 0 0 0 0 1

Inglés

107 Informatika 0 0 0 0 1

Informática

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20007436 IBD Indalezio Bizkarrondo (Bilintx) UBI

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

052 Euskara eta Euskal Literatura 0 0 0 0 1

Lengua y Literatura Vasca

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008337 CEPA Herrera HHI

814 HHL Ezaguera Sozialaren Arloa 0 0 0 0 1

EPA Ámbito Conocimiento Social

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008519 CEPA Ignacio Zuloaga HHI

812 HHL Komunikazio Arloa.Gaztelera 0 0 0 0 1

EPA Ámbito Comunicación (Lengua Castellana)

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008829 IES Lauaizeta Ikastola BHI

008 Biologia eta Geologia 0 0 0 0 1

Biología y Geología

009 Marrazketa 0 0 0 0 1

Dibujo

017 Gorputz Hezkuntza 0 0 0 0 1

Educación Física

058 Curriculum Desberdinak Eratzekoa.Hizkuntza-Gizart. 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Socio-Lingüística

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008842 IES Arantzazuko Ama BHI

008 Biologia eta Geologia 0 0 0 0 1

Biología y Geología

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009081 IES Xabier Zubiri-Manteo BHI

006 Matematika 0 0 0 0 1

Matemáticas

011 Ingelesa 0 0 0 0 1

Inglés

052 Euskara eta Euskal Literatura 0 0 0 0 1

Lengua y Literatura Vasca

105 Lan-Prestakuntza eta Orientabidea 1 0 0 0 0

Formación y Orientación Laboral

106 Ostalaritza eta Turismoa 0 0 0 0 1

Hostelería y Turismo

107 Informatika 0 0 0 0 1

Informática

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009184 IES Usandizaga-Peñaflorida-Amara BHI

003 Latina 0 0 0 0 1

Latín

004 Gaztelania eta Literatura 0 0 0 0 1

Lengua Castellana y Literatura

005 Geografia eta Historia 1 0 0 0 0

Geografía e Historia

008 Biologia eta Geologia 0 0 0 0 1

Biología y Geología

107 Informatika 0 0 0 0 1

Informática

058 Curriculum Desberdinak Eratzekoa.Hizkuntza-Gizart. 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Socio-Lingüística

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 2

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009305 CEBAD Donostia-San Sebastian UOHI

810 HHL Komunikazio Arloa. Frantsesa 0 0 0 0 1

EPA Ámbito Comunicación (Francés)

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009411 IES Antigua-Luberri BHI

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 0 0 1

Orientación Educativa

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

061 Ekonomia 0 0 0 0 1

Economia

058 Curriculum Desberdinak Eratzekoa.Hizkuntza-Gizart. 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Socio-Lingüística

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 071 Tolosa Herria/Localidad: 0005 San Blas

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008091 CEPA Tolosa HHI

811 HHL Komunikazio Arloa. Ingelesa 0 0 0 0 1

EPA Ámbito Comunicación (Inglés)

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 071 Tolosa Herria/Localidad: 0007 Santa Luzi

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009147 IES Orixe BHI

016 Musika 0 0 0 0 1

Música

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009378 IEFPS Tolosaldea GLHBI

113 Energi Sistemetako Antolamendua eta Proiektuak 0 0 0 0 1

Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos

125 Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak 0 0 0 0 2

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 072 Urnieta Herria/Localidad: 0003 Urnieta

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008817 IES Egape Ikastola BHI

006 Matematika 0 0 0 0 1

Matemáticas

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 073 Usurbil Herria/Localidad: 0006 Zubieta

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009366 IEFPS Usurbil GLHBI

113 Energi Sistemetako Antolamendua eta Proiektuak 1 0 0 0 2

Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 074 Bergara Herria/Localidad: 0007 Bergara

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20007473 CEPA Bergara HHI

814 HHL Ezaguera Sozialaren Arloa 0 0 0 0 1

EPA Ámbito Conocimiento Social

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009068 IES Ipintza BHI

058 Curriculum Desberdinak Eratzekoa.Hizkuntza-Gizart. 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Socio-Lingüística

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 2

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009342 IEFPS Miguel Altuna GLHBI

101 Enpresen Administrazioa 1 0 0 0 0

Administración de Empresas

112 Fabrikazio Mekanikoko Antolamendua eta Proiektuak 0 0 0 0 1

Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica

125 Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak 0 0 0 0 1

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 075 Villabona Herria/Localidad: 0002 Villabona

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008763 IES Erniobea BHI

011 Ingelesa 0 0 0 0 1

Inglés

052 Euskara eta Euskal Literatura 0 0 0 0 1

Lengua y Literatura Vasca

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 076 Ordizia Herria/Localidad: 0001 Ordizia

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20005683 IES Oianguren BHI

108 Interbentzio Soziokomunitarioa 0 0 0 0 2

Intervención Sociocomunitaria

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 077 Urretxu Herria/Localidad: 0001 Urretxu

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20005749 IES J.M. Iparragirre BHI

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

107 Informatika 0 0 0 0 1

Informática

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 079 Zarautz Herria/Localidad: 0004 Zarautz

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20005890 IES Monte Albertia BHI

103 Irudi Pertsonaleko Aholkularitza eta Prozesuak 1 0 0 0 2

Asesoría y Procesos de Imagen Personal

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20006663 IES Lizardi BHI

010 Frantsesa 0 0 0 0 1

Francés

019 Teknologia 0 0 0 0 2

Tecnología

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 080 Zumarraga Herria/Localidad: 0001 Zumarraga

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20007369 CEPA Zumarraga-Urretxu Hhi

811 HHL Komunikazio Arloa. Ingelesa 0 0 0 0 1

EPA Ámbito Comunicación (Inglés)

814 HHL Ezaguera Sozialaren Arloa 0 0 0 0 1

EPA Ámbito Conocimiento Social

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 081 Zumaia Herria/Localidad: 0003 Zumaia

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20007291 Ies Zumaia Bhi

008 Biologia eta Geologia 0 0 0 0 1

Biología y Geología

058 Curriculum Desberdinak Eratzekoa.Hizkuntza-Gizart. 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Socio-Lingüística

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 2

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 002 Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena Herria/Localidad: 0106 Gallarta

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48000137 IES Dolores Ibarruri BHI

003 Latina 0 0 0 0 1

Latín

107 Informatika 0 0 0 0 1

Informática

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 003 Amorebieta-Etxano Herria/Localidad: 0002 Amorebieta

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48690787 IEFPS Zornotza GLHBI

105 Lan-Prestakuntza eta Orientabidea 1 0 0 0 0

Formación y Orientación Laboral

118 Prozesu Sanitarioak 1 0 0 0 0

Procesos Sanitarios

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 011 Arrigorriaga Herria/Localidad: 0002 Arrigorriaga

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48011901 IES Arrigorriaga BHI

009 Marrazketa 0 0 0 0 1

Dibujo

016 Musika 0 0 0 0 1

Música

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 0 0 1

Orientación Educativa

803 Kultura Klasikoa 0 0 0 0 1

Cultura Clásica

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 011 Arrigorriaga Herria/Localidad: 0004 La Peña

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48011238 IES (ITS) Construcción Bizkaia ITB (BHI)

102 Analisi eta Kimika Industriala 1 0 0 0 0

Análisis y Química Industrial

105 Lan-Prestakuntza eta Orientabidea 2 0 0 0 0

Formación y Orientación Laboral

112 Fabrikazio Mekanikoko Antolamendua eta Proiektuak 1 0 0 0 0

Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 013 Barakaldo Herria/Localidad: 0004 San Vicente de Barakaldo

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48001026 IEFPS Nicolás Larburu GLHBI

017 Gorputz Hezkuntza 1 0 0 0 0

Educación Física

108 Interbentzio Soziokomunitarioa 0 0 0 0 1

Intervención Sociocomunitaria

120 Ehun-, Jantzi- eta Larru-Prozesuak eta -Produktuak 1 0 0 0 0

Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48008215 IES Cruces BHI

011 Ingelesa 0 0 0 0 1

Inglés

017 Gorputz Hezkuntza 0 0 0 0 1

Educación Física

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48008586 IES Beurko BHI

009 Marrazketa 0 0 0 0 1

Dibujo

107 Informatika 0 0 0 0 1

Informática

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48009499 CEPA Barakaldo HHI

811 HHL Komunikazio Arloa. Ingelesa 0 0 0 0 1

EPA Ámbito Comunicación (Inglés)

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 015 Basauri Herria/Localidad: 0003 Urbi

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48001294 IES Bidebieta BHI

105 Lan-Prestakuntza eta Orientabidea 1 0 0 0 0

Formación y Orientación Laboral

111 Ibilgailuen Mententze Laneta.Antolam.eta Prozesuak 1 0 0 0 0

Organización y Procesos de Mantenimiento Vehículos

112 Fabrikazio Mekanikoko Antolamendua eta Proiektuak 1 0 0 0 0

Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48001300 IES Urbi BHI

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 017 Bermeo Herria/Localidad: 0006 Bermeo

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48010015 CEPA Bermeo HHI

815 HHL Zientzia Teknikaren Arloa 0 0 0 0 1

EPA Ámbito Científico-Tecnológico

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48012127 IES I. Arozena-Barrueta/tar Benito BHI

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 019 Berriz Herria/Localidad: 0002 Berriz-Olakueta

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48011822 IES Berriz BHI

009 Marrazketa 0 0 0 0 1

Dibujo

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 0 0 1

Orientación Educativa

058 Curriculum Desberdinak Eratzekoa.Hizkuntza-Gizart. 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Socio-Lingüística

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 020 Bilbao Herria/Localidad: 0001 Bilbao

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48002331 IPI Deustuko Ikastola IPI

017 Gorputz Hezkuntza 0 0 0 0 1

Educación Física

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48003072 IES Emilio Campuzano BHI

104 Eraikuntza Zibilak eta Etxegintza 3 0 0 0 0

Construcciones Civiles y Edificación

105 Lan-Prestakuntza eta Orientabidea 2 0 0 0 0

Formación y Orientación Laboral

111 Ibilgailuen Mententze Laneta.Antolam.eta Prozesuak 1 0 0 0 0

Organización y Procesos de Mantenimiento Vehículos

112 Fabrikazio Mekanikoko Antolamendua eta Proiektuak 2 0 0 0 0

Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica

122 Arte Grafikoetako Prozesuak eta Produktuak 2 0 0 0 0

Procesos y Productos en Artes Gráficas

125 Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak 2 0 0 0 0

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48003141 IES Martín de Bertendona BHI

001 Filosofia 1 0 0 0 0

Filosofía

005 Geografia eta Historia 1 0 0 0 0

Geografía e Historia

007 Fisika eta Kimika 1 0 0 0 0

Física y Química

017 Gorputz Hezkuntza 1 0 0 0 0

Educación Física

803 Kultura Klasikoa 1 0 0 0 0

Cultura Clásica

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48003163 IES Miguel de Unamuno BHI

011 Ingelesa 0 0 0 0 1

Inglés

017 Gorputz Hezkuntza 0 0 0 0 1

Educación Física

058 Curriculum Desberdinak Eratzekoa.Hizkuntza-Gizart. 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Socio-Lingüística

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48003187 IES Recaldeberri BHI

011 Ingelesa 0 0 0 0 1

Inglés

017 Gorputz Hezkuntza 0 0 0 0 1

Educación Física

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48003199 IES Botikazar BHI

007 Fisika eta Kimika 1 0 0 0 0

Física y Química

108 Interbentzio Soziokomunitarioa 1 0 0 0 0

Intervención Sociocomunitaria

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48008951 IES San Adrián BHI

005 Geografia eta Historia 0 0 0 0 1

Geografía e Historia

058 Curriculum Desberdinak Eratzekoa.Hizkuntza-Gizart. 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Socio-Lingüística

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48009025 IES Eskurtze BHI

052 Euskara eta Euskal Literatura 0 0 0 0 2

Lengua y Literatura Vasca

108 Interbentzio Soziokomunitarioa 0 0 0 0 1

Intervención Sociocomunitaria

111 Ibilgailuen Mententze Laneta.Antolam.eta Prozesuak 1 0 0 0 0

Organización y Procesos de Mantenimiento Vehículos

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48012048 IES Karmelo Ikastola-Solokoetxe BHI

058 Curriculum Desberdinak Eratzekoa.Hizkuntza-Gizart. 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Socio-Lingüística

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48012188 IEFPS Elorrieta-Erreka Mari GLHBI

102 Analisi eta Kimika Industriala 1 0 0 0 0

Análisis y Química Industrial

105 Lan-Prestakuntza eta Orientabidea 3 0 0 0 0

Formación y Orientación Laboral

106 Ostalaritza eta Turismoa 1 0 0 0 0

Hostelería y Turismo

125 Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak 2 0 0 0 0

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48012255 IES Ibarrekolanda BHI

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48012334 IBD De Bizkaia/Bizkaiko UBI

007 Fisika eta Kimika 0 0 0 0 1

Física y Química

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48012450 CEPA Irala HHI

814 HHL Ezaguera Sozialaren Arloa 0 0 0 0 1

EPA Ámbito Conocimiento Social

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 022 Karrantza Harana/Valle de Carranza Herria/Localidad: 0009 Concha

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48011925 IES Carranza BHI

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 0 0 1

Orientación Educativa

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 027 Durango Herria/Localidad: 0001 Durango

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48015751 IES Fray Juan de Zumarraga-Durango BHI

009 Marrazketa 0 0 0 0 1

Dibujo

010 Frantsesa 0 0 0 0 1

Francés

017 Gorputz Hezkuntza 0 0 0 0 1

Educación Física

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 029 Etxebarri Herria/Localidad: 0001 Kukullaga

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48011913 IES Etxebarri BHI

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 0 0 1

Orientación Educativa

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 032 Elorrio Herria/Localidad: 0003 Elorrio

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48011846 IES Elorrio BHI

107 Informatika 0 0 0 0 1

Informática

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 034 Ermua Herria/Localidad: 0001 Ermua

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48011861 IES Anaitasuna Ikastola BHI

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 0 0 1

Orientación Educativa

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 036 Galdakao Herria/Localidad: 0003 Kurtzea

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48011895 IES Bengoetxe BHI

017 Gorputz Hezkuntza 0 0 0 0 1

Educación Física

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 0 0 1

Orientación Educativa

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48012280 IES (ITS) Hostelería/Ostalaritza BHI (ITB)

106 Ostalaritza eta Turismoa 1 0 0 0 0

Hostelería y Turismo

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 036 Galdakao Herria/Localidad: 0004 Elexalde

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48004684 IES Elexalde BHI

001 Filosofia 0 0 0 0 1

Filosofía

005 Geografia eta Historia 0 0 0 0 1

Geografía e Historia

008 Biologia eta Geologia 0 0 0 0 1

Biología y Geología

016 Musika 0 0 0 0 1

Música

107 Informatika 0 0 0 0 1

Informática

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48008631 IES Andra Mari BHI

112 Fabrikazio Mekanikoko Antolamendua eta Proiektuak 1 0 0 0 0

Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 044 Getxo Herria/Localidad: 0003 Andra Mari

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48009165 Iefps Fadura Glhbi

108 Interbentzio Soziokomunitarioa 0 0 0 0 1

Intervención Sociocomunitaria

111 Ibilgailuen Mententze Laneta.Antolam.eta Prozesuak 1 0 0 0 1

Organización y Procesos de Mantenimiento Vehículos

112 Fabrikazio Mekanikoko Antolamendua eta Proiektuak 1 0 0 0 0

Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica

118 Prozesu Sanitarioak 1 0 0 0 0

Procesos Sanitarios

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48012152 IES Aixerrota BHI

016 Musika 0 0 0 0 1

Música

107 Informatika 0 0 0 0 1

Informática

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 045 Güeñes Herria/Localidad: 0004 Sodupe

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48011937 IES Güeñes BHI

005 Geografia eta Historia 0 0 0 0 1

Geografía e Historia

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 0 0 1

Orientación Educativa

052 Euskara eta Euskal Literatura 0 0 0 0 1

Lengua y Literatura Vasca

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 046 Gernika-Lumo Herria/Localidad: 0503 Gernika-Lumo

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48005494 IES Gernika BHI

061 Ekonomia 0 0 0 0 1

Economia

108 Interbentzio Soziokomunitarioa 0 0 0 0 2

Intervención Sociocomunitaria

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48010507 CEPA Gernika-Lumo HHI

814 HHL Ezaguera Sozialaren Arloa 0 0 0 0 1

EPA Ámbito Conocimiento Social

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 054 Leioa Herria/Localidad: 0001 Artatza

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48012164 IES Artaza-Romo BHI

017 Gorputz Hezkuntza 1 0 0 0 0

Educación Física

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 054 Leioa Herria/Localidad: 0002 Elexalde

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48009426 IES (ITS) Escuela de Hostelería BHI (ITB)

105 Lan-Prestakuntza eta Orientabidea 1 0 0 0 0

Formación y Orientación Laboral

106 Ostalaritza eta Turismoa 0 0 0 0 1

Hostelería y Turismo

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 057 Lekeitio Herria/Localidad: 0001 Lekeitio

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48690783 IES Lekeitio BHI

005 Geografia eta Historia 0 0 0 0 1

Geografía e Historia

009 Marrazketa 0 0 0 0 1

Dibujo

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 069 Mungia Herria/Localidad: 0103 Mungia

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48012140 IES Mungia BHI

009 Marrazketa 0 0 0 0 1

Dibujo

105 Lan-Prestakuntza eta Orientabidea 2 0 0 0 0

Formación y Orientación Laboral

112 Fabrikazio Mekanikoko Antolamendua eta Proiektuak 1 0 0 0 0

Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica

125 Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak 1 0 0 0 0

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 071 Muskiz Herria/Localidad: 0004 San Juan de Muskiz

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48011950 IES Muskiz BHI

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 0 0 1

Orientación Educativa

052 Euskara eta Euskal Literatura 0 0 0 0 1

Lengua y Literatura Vasca

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 073 Ondarroa Herria/Localidad: 0001 Ondarroa

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48690782 IES Ondarroa BHI

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 0 0 1

Orientación Educativa

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 078 Portugalete Herria/Localidad: 0001 Portugalete

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48007004 IES Juan Antonio Zunzunegui BHI

008 Biologia eta Geologia 0 0 0 0 1

Biología y Geología

011 Ingelesa 1 0 0 0 0

Inglés

803 Kultura Klasikoa 0 0 0 0 1

Cultura Clásica

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48008641 IEFPS Repelega GLHBI

101 Enpresen Administrazioa 1 0 0 0 0

Administración de Empresas

113 Energi Sistemetako Antolamendua eta Proiektuak 1 0 0 0 0

Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos

125 Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak 1 0 0 0 0

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48011032 IES Ballonti BHI

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

107 Informatika 0 0 0 0 1

Informática

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 080 Valle de Trápaga-Traparan Herria/Localidad: 0008 Valle de Trápaga

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48012243 IES Burdinibarra BHI

017 Gorputz Hezkuntza 0 0 0 0 1

Educación Física

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 0 0 1

Orientación Educativa

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 082 Santurtzi Herria/Localidad: 0002 Santurtzi

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48007481 IEFPS San Jorge GLHBI

125 Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak 1 0 0 0 0

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48690784 IES Kantauri BHI

007 Fisika eta Kimika 0 0 0 0 1

Física y Química

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 0 0 1

Orientación Educativa

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48690785 IES Axular BHI

007 Fisika eta Kimika 0 0 0 0 1

Física y Química

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 0 0 1

Orientación Educativa

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 083 Ortuella Herria/Localidad: 0004 Ortuella

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48011962 IES Ortuella BHI

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 0 0 1

Orientación Educativa

058 Curriculum Desberdinak Eratzekoa.Hizkuntza-Gizart. 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Socio-Lingüística

059 Curriculum Desberdinak Eratzekoa Zientif-Teknolog 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Científico Tecnológica

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 084 Sestao Herria/Localidad: 0001 Sestao

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48007739 IES Ángela Figuera BHI

001 Filosofia 0 0 0 0 1

Filosofía

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 085 Sopelana Herria/Localidad: 0002 Ugeraga

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48011998 IES Sopelana BHI

008 Biologia eta Geologia 0 0 0 0 1

Biología y Geología

011 Ingelesa 0 0 0 0 1

Inglés

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 090 Balmaseda Herria/Localidad: 0001 Balmaseda

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48007971 IEs Balmaseda BHI

017 Gorputz Hezkuntza 0 0 0 0 1

Educación Física

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 0 0 1

Orientación Educativa

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 094 Igorre Herria/Localidad: 0007 Olabarri

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48008069 IES Arratia BHI

058 Curriculum Desberdinak Eratzekoa.Hizkuntza-Gizart. 0 0 0 0 1

Diversificación Curricular Socio-Lingüística

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 096 Zalla Herria/Localidad: 0003 Mimetiz

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48011949 IES Zalla BHI

017 Gorputz Hezkuntza 0 0 0 0 1

Educación Física

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 902 Erandio Herria/Localidad: 0001 Altzaga

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48690788 IES Ategorri BHI

107 Informatika 0 0 0 0 1

Informática

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48690789 IEFPS Tartanga GLHBI

108 Interbentzio Soziokomunitarioa 0 0 0 0 1

Intervención Sociocomunitaria

119 Komunikazioaren Prozesuak eta Komunikabideak 0 0 0 0 1

Procesos y Medios de Comunicación

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 902 Erandio Herria/Localidad: 0002 Arriaga

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48011974 IES Erandio BHI

017 Gorputz Hezkuntza 0 0 0 0 1

Educación Física

018 Hezkuntza-Orientabidea 0 0 0 0 1

Orientación Educativa

019 Teknologia 0 0 0 0 1

Tecnología

052 Euskara eta Euskal Literatura 0 0 0 0 1

Lengua y Literatura Vasca

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 902 Erandio Herria/Localidad: 0003 Astrabudua

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48011986 IES Astrabudua BHI

052 Euskara eta Euskal Literatura 0 0 0 0 1

Lengua y Literatura Vasca

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 910 Iurreta Herria/Localidad: 0301 Aita San Miguel

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48008628 IEFPS Iurreta GLHBI

111 Ibilgailuen Mententze Laneta.Antolam.eta Prozesuak 0 0 0 0 1

Organización y Procesos de Mantenimiento Vehículos

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48011883 IES Juan Orobiogoitia BHI

004 Gaztelania eta Literatura 0 0 0 0 1

Lengua Castellana y Literatura

017 Gorputz Hezkuntza 0 0 0 0 1

Educación Física

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 914 Arratzu Herria/Localidad: 0002 Barrutia

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48005482 IES Barrutialde BHI

005 Geografia eta Historia 0 0 0 0 1

Geografía e Historia

LH/TH: 01 Álava Udalerria/Municipio: 002 Amurrio Herria/Localidad: 0002 Amurrio

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01002983 IES Zaraobe BHI

221 Merkataritza-Prozesuak 1 0 0 0 0

Procesos Comerciales

LH/TH: 01 Álava Udalerria/Municipio: 036 Laudio/Llodio Herria/Localidad: 0001 Llodio

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01002995 IES Canciller Ayala-Gregorio Marañón BHI

203 Estetika 1 0 0 0 0

Estética

218 Ile-Apainketa 1 0 0 0 0

Peluquería

LH/TH: 01 Álava Udalerria/Municipio: 059 Vitoria-Gasteiz Herria/Localidad: 0029 Gamarra Nagusia/Gamarra Mayor

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01002557 IES (ITS) Hostelería (ITB) BHI

201 Sukaldaritza eta Gozogintza 0 0 0 0 1

Cocina y Pastelería

LH/TH: 01 Álava Udalerria/Municipio: 059 Vitoria-Gasteiz Herria/Localidad: 0063 Vitoria-Gasteiz

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01001504 IES Francisco de Vitoria BHI

219 Diagnostiko Klinikoko Prozedurak eta Prod.Ortopr. 1 0 0 0 0

Proced. de Diagnóstico Clínico y Product. Ortoprot

220 Osasun eta Asistentziako Prozedurak 4 0 0 0 1

Procedimientos Sanitarios y Asistenciales

225 Gizartearentzako Zerbitzuak 1 0 0 0 1

Servicios a la Comunidad

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01001541 IES (ITS) Ciudad Jardín (ITB) BHI

221 Merkataritza-Prozesuak 1 0 0 0 0

Procesos Comerciales

227 Informatika-Sistemak eta Aplikazioak 3 0 0 0 0

Sistemas y Aplicaciones Informáticas

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01001553 IEFPS Mendizabala GLHBI

206 Instalazio Elektroteknikoak 2 0 0 0 0

Instalaciones Electrotécnicas

209 Ibilgailuak Mantentzea 1 0 0 0 0

Mantenimiento de Vehículos

223 Arte Grafikoetako Produkzioa 2 0 0 0 0

Producción en Artes Gráficas

225 Gizartearentzako Zerbitzuak 0 0 0 0 1

Servicios a la Comunidad

228 Soldadura 1 0 0 0 0

Soldadura

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01002636 IES (ITS) Construcción (ITB) BHI

204 Arotzeria, Altzarigintza eta Instalazioa 1 0 0 0 0

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble

205 Bero eta Fluido Ekipoen Instalatz.eta Manten.Lanak 2 0 0 0 0

Inst.y Mantenimiento de Equ.Térmicos y de Fluidos

212 Eraikuntza-Proiektuen Bulegoa 2 0 0 0 0

Oficina de Proyectos de Construcción

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01002855 IES Ekialdea BHI

250 Zereginen Ikaskuntzako Gela 0 0 0 0 1

Aula de Aprendizaje de Tareas

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 009 Andoain Herria/Localidad: 0001 Andoain

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20008325 IES Leizaran BHI

225 Gizartearentzako Zerbitzuak 1 0 0 0 1

Servicios a la Comunidad

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 013 Aretxabaleta Herria/Localidad: 0003 Aretxabaleta

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20013151 IEFPS Aretxabaleta GLHBI

209 Ibilgailuak Mantentzea 0 0 0 0 1

Mantenimiento de Vehículos

228 Soldadura 0 0 0 0 3

Soldadura

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 030 Eibar Herria/Localidad: 0003 Eibar

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20001227 IES Uni Eibar-Ermua BHI

227 Informatika-Sistemak eta Aplikazioak 1 0 0 0 2

Sistemas y Aplicaciones Informáticas

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20001240 Iefps Armeria Eskola Glhbi

206 Instalazio Elektroteknikoak 1 0 0 0 1

Instalaciones Electrotécnicas

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 032 Elgoibar Herria/Localidad: 0007 San Roke

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009044 IES (IIT) Maq.-Herram./Makina-Erreminta (BTI) BHI

211 Makinak Mekanizatzea eta Mantentze Lanak 2 0 0 0 0

Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20013916 IEFPS Meka GLHBI

209 Ibilgailuak Mantentzea 0 0 0 0 1

Mantenimiento de Vehículos

220 Osasun eta Asistentziako Prozedurak 0 0 0 0 2

Procedimientos Sanitarios y Asistenciales

225 Gizartearentzako Zerbitzuak 0 0 0 0 1

Servicios a la Comunidad

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 045 Irun Herria/Localidad: 0002 Irun

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20002323 IES Plaiaundi BHI

220 Osasun eta Asistentziako Prozedurak 1 0 0 0 0

Procedimientos Sanitarios y Asistenciales

225 Gizartearentzako Zerbitzuak 1 0 0 0 0

Servicios a la Comunidad

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009354 IEFPS Bidasoa GLHBI

202 Ekipo Elektronikoak 0 0 0 0 1

Equipos Electrónicos

204 Arotzeria, Altzarigintza eta Instalazioa 1 0 0 0 1

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble

206 Instalazio Elektroteknikoak 1 0 0 0 0

Instalaciones Electrotécnicas

212 Eraikuntza-Proiektuen Bulegoa 0 0 0 0 1

Oficina de Proyectos de Construcción

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 059 Oñati Herria/Localidad: 0010 Oñati

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009135 IES R.M. Zuazola-Larraña BHI

211 Makinak Mekanizatzea eta Mantentze Lanak 0 0 0 0 1

Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 067 Errenteria Herria/Localidad: 0001 Errenteria

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20003480 IEFPS Don Bosco GLHBI

202 Ekipo Elektronikoak 0 0 0 0 1

Equipos Electrónicos

205 Bero eta Fluido Ekipoen Instalatz.eta Manten.Lanak 1 0 0 0 0

Inst.y Mantenimiento de Equ.Térmicos y de Fluidos

209 Ibilgailuak Mantentzea 0 0 0 0 3

Mantenimiento de Vehículos

228 Soldadura 1 0 0 0 1

Soldadura

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 069 Donostia-San Sebastián Herria/Localidad: 0005 Donostia-San Sebastián

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20004745 IEFPS Politécnico Easo Politeknikoa GLHBI

206 Instalazio Elektroteknikoak 0 0 0 0 1

Instalaciones Electrotécnicas

211 Makinak Mekanizatzea eta Mantentze Lanak 1 0 0 0 0

Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas

220 Osasun Eta Asistentziako Prozedurak 0 0 0 0 1

Procedimientos Sanitarios y Asistenciales

225 Gizartearentzako Zerbitzuak 1 0 0 0 1

Servicios a la Comunidad

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009081 IES Xabier Zubiri-Manteo BHI

227 Informatika-Sistemak eta Aplikazioak 1 0 0 0 2

Sistemas y Aplicaciones Informáticas

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 071 Tolosa Herria/Localidad: 0007 Santa Luzi

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009378 IEFPS Tolosaldea GLHBI

206 Instalazio Elektroteknikoak 0 0 0 0 3

Instalaciones Electrotécnicas

211 Makinak Mekanizatzea eta Mantentze Lanak 0 0 0 0 1

Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas

227 Informatika-Sistemak eta Aplikazioak 0 0 0 0 1

Sistemas y Aplicaciones Informáticas

228 Soldadura 0 0 0 0 1

Soldadura

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 073 Usurbil Herria/Localidad: 0006 Zubieta

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009366 IEFPS Usurbil GLHBI

205 Bero eta Fluido Ekipoen Instalatz.eta Manten.Lanak 2 0 0 0 3

Inst.y Mantenimiento de Equ.Térmicos y de Fluidos

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 074 Bergara Herria/Localidad: 0007 Bergara

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009068 IES Ipintza BHI

250 Zereginen Ikaskuntzako Gela 0 0 0 0 1

Aula de Aprendizaje de Tareas

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20009342 IEFPS Miguel Altuna GLHBI

206 Instalazio Elektroteknikoak 0 0 0 0 2

Instalaciones Electrotécnicas

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 076 Ordizia Herria/Localidad: 0001 Ordizia

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20005683 IES Oianguren BHI

225 Gizartearentzako Zerbitzuak 0 0 0 0 1

Servicios a la Comunidad

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 079 Zarautz Herria/Localidad: 0004 Zarautz

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20005890 IES Monte Albertia BHI

203 Estetika 2 0 0 0 2

Estética

218 Ile-Apainketa 1 0 0 0 3

Peluquería

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 003 Amorebieta-Etxano Herria/Localidad: 0002 Amorebieta

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48690787 IEFPS Zornotza GLHBI

220 Osasun eta Asistentziako Prozedurak 1 0 0 0 0

Procedimientos Sanitarios y Asistenciales

227 Informatika-Sistemak eta Aplikazioak 1 0 0 0 0

Sistemas y Aplicaciones Informáticas

228 Soldadura 1 0 0 0 2

Soldadura

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 013 Barakaldo Herria/Localidad: 0004 San Vicente de Barakaldo

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48001026 IEFPS Nicolás Larburu GLHBI

206 Instalazio Elektroteknikoak 1 0 0 0 0

Instalaciones Electrotécnicas

220 Osasun eta Asistentziako Prozedurak 4 0 0 0 1

Procedimientos Sanitarios y Asistenciales

225 Gizartearentzako Zerbitzuak 0 0 0 0 1

Servicios a la Comunidad

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 015 Basauri Herria/Localidad: 0003 Urbi

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48001294 IES Bidebieta BHI

206 Instalazio Elektroteknikoak 1 0 0 0 0

Instalaciones Electrotécnicas

222 Administrazio-Kudeaketako Prozesuak 1 0 0 0 0

Procesos de Gestión Administrativa

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 020 Bilbao Herria/Localidad: 0001 Bilbao

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48003072 IES Emilio Campuzano BHI

223 Arte Grafikoetako Produkzioa 1 0 0 0 0

Producción en Artes Gráficas

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48003199 IES Botikazar BHI

225 Gizartearentzako Zerbitzuak 0 0 0 0 1

Servicios a la Comunidad

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48009025 IES Eskurtze BHI

209 Ibilgailuak Mantentzea 1 0 0 0 0

Mantenimiento de Vehículos

220 Osasun eta Asistentziako Prozedurak 1 0 0 0 0

Procedimientos Sanitarios y Asistenciales

225 Gizartearentzako Zerbitzuak 2 0 0 0 1

Servicios a la Comunidad

250 Zereginen Ikaskuntzako Gela 1 0 0 0 0

Aula de Aprendizaje de Tareas

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48012188 IEFPS Elorrieta-Erreka Mari GLHBI

206 Instalazio Elektroteknikoak 1 0 0 0 1

Instalaciones Electrotécnicas

227 Informatika-Sistemak eta Aplikazioak 2 0 0 0 1

Sistemas y Aplicaciones Informáticas

228 Soldadura 0 0 0 0 1

Soldadura

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48012191 IES Txurdinaga-Artabe BHI

227 Informatika-Sistemak eta Aplikazioak 4 0 0 0 0

Sistemas y Aplicaciones Informáticas

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 036 Galdakao Herria/Localidad: 0003 Kurtzea

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48012280 IES (ITS) Hostelería/Ostalaritza (ITB) BHI

201 Sukaldaritza eta Gozogintza 0 0 0 0 1

Cocina y Pastelería

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 044 Getxo Herria/Localidad: 0003 Andra Mari

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48009165 IEFPS Fadura GLHBI

209 Ibilgailuak Mantentzea 1 0 0 0 2

Mantenimiento de Vehículos

225 Gizartearentzako Zerbitzuak 0 0 0 0 1

Servicios a la Comunidad

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 046 Gernika-Lumo Herria/Localidad: 0503 Gernika-Lumo

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48005494 IES Gernika BHI

225 Gizartearentzako Zerbitzuak 0 0 0 0 2

Servicios a la Comunidad

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 054 Leioa Herria/Localidad: 0002 Elexalde

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48009426 IES (ITS) Escuela de Hostelería (ITB) BHI

201 Sukaldaritza eta Gozogintza 3 0 0 0 1

Cocina y Pastelería

226 Jatetxe Arloko Zerbitzuak 3 0 0 0 0

Servicios de Restauración

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 057 Lekeitio Herria/Localidad: 0001 Lekeitio

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48690783 IES Lekeitio BHI

250 Zereginen Ikaskuntzako Gela 0 0 0 0 1

Aula de Aprendizaje de Tareas

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 069 Mungia Herria/Localidad: 0103 Mungia

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48012140 IES Mungia BHI

206 Instalazio Elektroteknikoak 0 0 0 0 1

Instalaciones Electrotécnicas

211 Makinak Mekanizatzea eta Mantentze Lanak 2 0 0 0 1

Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 078 Portugalete Herria/Localidad: 0001 Portugalete

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48008641 IEFPS Repelega GLHBI

205 Bero eta Fluido Ekipoen Instalatz.eta Manten.Lanak 1 0 0 0 1

Inst.y Mantenimiento de Equ.Térmicos y de Fluidos

206 Instalazio Elektroteknikoak 1 0 0 0 0

Instalaciones Electrotécnicas

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 082 Santurtzi Herria/Localidad: 0002 Santurtzi

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48007481 IEFPS San Jorge GLHBI

206 Instalazio Elektroteknikoak 2 0 0 0 0

Instalaciones Electrotécnicas

209 Ibilgailuak Mantentzea 1 0 0 0 0

Mantenimiento de Vehículos

211 Makinak Mekanizatzea eta Mantentze Lanak 1 0 0 0 0

Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 902 Erandio Herria/Localidad: 0001 Altzaga

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48690789 IEFPS Tartanga GLHBI

222 Administrazio-Kudeaketako Prozesuak 1 0 0 0 0

Procesos de Gestión Administrativa

225 Gizartearentzako Zerbitzuak 0 0 0 0 1

Servicios a la Comunidad

227 Informatika-Sistemak eta Aplikazioak 1 0 0 0 0

Sistemas y Aplicaciones Informáticas

229 Irudi eta Soinuko Teknikak eta Prozedurak 0 0 0 0 3

Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido

LH/TH: 01 Álava Udalerria/Municipio: 059 Vitoria-Gasteiz Herria/Localidad: 0063 Vitoria-Gasteiz

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01002028 CMM Jesús Guridi EMK

403 Kantua 0 0 0 0 1

Canto

408 Fagota 0 0 0 0 1

Fagot

430 Txistua 0 0 0 0 1

Txistu

433 Biolina 0 0 0 0 1

Violín

LH/TH: 20 Gipuzkoa Udalerria/Municipio: 069 Donostia-San Sebastián Herria/Localidad: 0005 Donostia-San Sebastián

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 20007035 CMM Francisco Escudero EMK

401 Akordeoia 0 0 0 0 1

Acordeón

402 Harpa 0 0 0 0 1

Arpa

406 Kontrabaxua 0 0 0 0 1

Contrabajo

412 Konposizio Oinarriak 0 0 0 0 2

Fundamentos de Composición

414 Kitarra 1 0 0 0 0

Guitarra

421 Orkestra 1 0 0 0 0

Orquesta

423 Pianoa 0 0 0 0 1

Piano

433 Biolina 0 0 0 0 1

Violín

LH/TH: 48 Bizkaia Udalerria/Municipio: 020 Bilbao Herria/Localidad: 0001 Bilbao

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 48009554 CMM Juan Crisostomo de Arriaga EMK

402 Harpa 0 1 0 0 0

Arpa

403 Kantua 0 1 0 0 0

Canto

404 Klarinetea 0 1 0 0 0

Clarinete

408 Fagota 0 1 0 0 0

Fagot

410 Zehar-Flauta 0 1 0 0 0

Flauta Travesera

414 Kitarra 0 1 0 0 0

Guitarra

422 Perkusioa 0 0 0 0 1

Percusión

423 Pianoa 0 0 0 0 1

Piano

424 Saxofoia 0 1 0 0 0

Saxofón

431 Biola 0 1 0 0 0

Viola

434 Biolontxeloa 0 1 0 0 0

Violoncelo

460 Musika-Hizkuntza 0 0 0 0 1

Lenguaje Músical

LH/TH: 01 Álava Udalerria/Municipio: 059 Vitoria-Gasteiz Herria/Localidad: 0063 Vitoria-Gasteiz

1. HE DG/PL 1 SF 1. HE 2011/PL 1 2011 1. HE B/PL 1 V 2. HE 2011/PL 2 2011 2. HE B/PL 2 V

Ikastetxea/Centro: 01002077 EASD Vitoria-Gasteiz ADGE

512 Diseinu Grafikoa 0 0 0 0 1

Diseño Gráfico


Deskribatzailea: