Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 2006157 zk.- 2006/08/18 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 16922 Xedapena Pdf formatuan

Justizi Administrazioa

Barakaldoko Lehen Auzialdiko 5 Zenbakiko Epaitegia

EDIKTUA, adostasunik gabeko dibortziorako 735/05 prozeduraren ondoriozkoa.

JAKINARAZPEN ZEDULA

Barakaldoko Lehen Auzialdiko 5 zenbakiko Epaitegian adostasunik gabeko dibortziorako bideratutako 735/05 prozeduran epaia eman da. Prozedura hori Rosario Sáez Martínek eskatuta hasi da, Teodoro Landa Machoren aurka. Honako hauek dira epai horren idazpurua eta epaitza:

387 EPAIA

Epailea: María Jesús Gómez Soria.

Lekua: Barakaldo (Bizkaia).

Eguna: bi mila eta seiko ekainaren hamabosta.

IZO: 48.02.2-05/008145 Prozedura: adostasunik gabeko 735/05 dibortzioa.

Alderdi demandatzailea: Rosario Sáez Martín.

Abokatua: Álvaro Rodríguez Uribe-Echevarria.

Prokuradorea: Susana Canduela Alba.

Alderdi demandatua: Teodoro Landa Macho.

Abokatua:

Prokuradorea:

Judizioko gaia: adostasunik gabeko dibortzioa.

Nik, María Jesús Gómez Soria andreak, Barakaldoko Lehen Auzialdiko 5 zenbakiko Epaitegiko (Familia) epaile magistratu naizen aldetik, adostasunik gabeko dibortziorako 735/2005 autoak (PZLb) ikusi ditut. Izan ere, Canduela prokuradore andreak demanda bat aurkeztu du Rosario Sáez Martínen izenean eta ordez, Rodríguez letradu andreak lagunduta; Teodoro Landa Macho jauna da demandatua, auzi-iheslari deklaratua.

EPAITZA

Baietsi egiten dut Rosario Sáez Martínen ordezkariak Teodoro Landa Machoren aurka aurkeztutako dibortzio-demanda. Beraz, auzilarien arteko dibortzioa agintzen dut, legezko ondorio guztietarako.

Ez da kosturik ezarri behar.

Epai hau irmoa egin ostean, egin bedi horren testigantza eta bidal bedi Barakaldoko Erregistro Zibilera, dagokion idazpena egiteko.

Jakinarazi bekie epai hau alderdiei aditzera emanez ez dela irmoa eta apelazio-errekurtsoa aurkez dezaketela epaitegi honetan bost eguneko epean. Probintzia auzitegia arduratuko da errekurtsoaz.

Nire epai honen bitartez, erabaki, agindu eta sinatu egiten dut.

Argitalpena: epaile magistratuak eman, irakurri eta argitaratu du epai hori, epaia eman duen egunean bertan. Fede ematen dut.

Eta demandatuari, Teodoro Landa Machori, behar bezala jakinarazteko balio dezan, zedula hau egin eta sinatzen dut, Barakaldon (Bizkaia), bi mila eta seiko ekainaren hemeretzian.

IDAZKARIA.