Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 2001142 zk.- 2001/07/24 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 14459 Xedapena Pdf formatuan

Iragarpenak

Herrizaingo Saila

IRAGARKIA, Herrizaingo Sailaren zentroetan, dorre eta egitura metalikoak mantentzeko esleipenaren berri emateko dena.

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Herrizaingo Saila.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Baliabide Orokorren Zuzendaritza.

c) Espedientearen zenbakia: E-093/2001.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Kontratu-mota: zerbitzu-kontratua.

b) Helburua: Herrizaingo Sailaren zentroetan, dorre eta egitura metalikoak mantentzea.

c) Loteak: ez.

d) Zein aldizkari ofizialetan edo buletinetan eta zein egunetan argitaratu zen lizitazio-iragarkia: EHAAren 66. zk., 2001eko apirilaren 4koa.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: ohikoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Era: lehiaketa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Zenbatekoa guztira: berrogeita hamar milioi 50.000.000 PTA (300.506,05 euro).

5.– Esleipena.

a) Eguna: 2001eko ekainaren 8a.

b) Kontratista: Ferrovial Servicios, S.A.

c) Nazionalitatea: espainiarra.

d) Esleipenaren zenbatekoa: banan-banako prezioak.

Erandio, 2001eko ekainaren 25a.

Baliabide Orokorren zuzendaria,

JON ETXEBARRIA ORUE.