Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 2001139 zk.- 2001/07/19 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 14234 Xedapena Pdf formatuan

Iragarpenak

Osasun Saila; OSAKIDETZA

LEHIAKETA PUBLIKOA, Osakidetza-Euskal Osasun zerbitzuarena, Gurutzetako Ospitalerako inprentako materiala eskuratzeko.

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua.

b) Espedientea izapidetuko duen bulegoa: Gurutzetako Ospitalea.

c) Espediente zenbakia: C.P. 120/20/1/0470/O661/ 062001.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Helburua: inprentako materiala.

b) Entregatu beharreko unitate-kopurua: Ospitalaren beharrizanen arabera.

c) Loteak: 62.

d) Entregatzeko lekua: Gurutzetako Ospitaleko Biltegi Nagusia.

e) Entregatzeko epea: Ospitalaren premien arabera.

3.– Izapideak, prozedura eta esleipen era.

a) Izapideak: ohikoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleipen era: lehiaketa publikoa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Guztira: 23.944.364 PTA (143.908,53 euro).

5.– Fidantzak.

Behin-behineko fidantza: ez.

6.– Agiriak eta argibideak.

a) Entitatea: Gurutzetako Ospitalea (Kontratazioa).

b) Helbidea: Gurutzetako plaza 12.

c) Herria eta posta kodea: Gurtzeta-Barakaldo – 48903.

d) Telefonoa: 94-6006161.

f) Faxa: 94-6006136.

f) Agiriak eta argibideak jasotzeko azken eguna: 2001eko abuztuaren 3a.

7.– Kontratistaren betebeharrak: ikusi karatula eta berariazko klausula administratiboen plegua.

8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea.

a) Aurkezteko azken eguna: 2001eko abuztuaren 3a.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: ikusi berariazko klausula administratiboen pleguak, karatula eta oinarri teknikoak.

c) Aurkezteko lekua: Gurutzetako Ospitalea (Erregistro Nagusia, Gurtzetako plaza 12, 48903 Gurtzeta-Barakaldo).

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dioneko epea: sei hilabete.

e) Aldaerak: bai.

9.– Eskaintzak irekitzea: ikusi 6. puntua.

a) Eguna: 2001eko abuztuaren 29a.

b) Ordua: 11:30ak.

10.– Iragarki gastuak: esleipendunaren kontura.

11.– Iragarkia EBAOra bidali den eguna.

Gurutzeta, 2001eko ekainaren 29a.

Kontratazio Mahaiko lehendakaria,

IÑAKI UNZAGA BASAURI.