Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 2001139 zk.- 2001/07/19 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 14224 Xedapena Pdf formatuan

Iragarpenak

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

LEHIAKETA, LOGSE tituluen hornikuntza eta entrega kontratatzeko.

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

b) Espedientea tramitatzen duen dependentzia: Baliabide Zuzendaritza. Hornikuntza Unitatea.

c) Espediente zenbakia: 023/01.

2.– Kontratuaren xedea.

a) Xedearen azalpena: LOGSE tituluak inprimatzea.

b) Loteak: ez.

c) Gauzatze lekua: Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzetan.

d) Burutze epea/entregatzeko azken eguna: kontratua formalizatzen den egunetik 2001eko abenduaren 31 arte.

Epe partzialak: Hezkuntza Sailaren eskaeratik hilabete bat.

3.– Izapideak, prozedura eta esleipen era:

a) Izapideak: presakoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Era: lehiaketa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Guztira: 23.658.534 pezeta (142.190,65 euros)

5.– Fidantzak.

Behin-behinekoa: es da eskatzen.

6.– Agiriak eta argibideak lortzea.

a) Entitatea: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren Hornikuntza Unitatea.

b) Helbidea: Donostia kalea, 1.

c) Herria eta posta kodea: Vitoria-Gasteiz, 01010.

d) Telefonoa: 945 01 83 89/90.

e) Telefaxa: 945 01 83 35/36.

f) Agiriak eta argibideak lortzeko azken eguna: 2001eko uztailaren 24a.

7.– Kontratistek bete beharreko berariazko baldintzak.

a) Sailkapena:

b) Beste beharkizun batzuk: kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa. Klausula administratibo partikularren pleguko 7. puntuan zehaztutakoez gain, plegu horren karatulako 21. puntuan zehaztutakoak ere bai: finantza-erakunden txostena eta azken hiru urtetan egindako horniketa garrantzitsuenen zerrenda.

8.– Parte hartzeko eskaintzak edo eskabideak aurkeztea.

a) Aurkezteko azken eguna: 2001eko uztailaren 27ko goizeko 10ak.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: "A", "B" eta "C" kartazalak, administrazio-klausulen pleguan zehazten diren agiriak dituztela barruan.

c) Aurkezteko lekua:

1.a Entitatea: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

2.a Helbidea: Donostia kaleko 1 zenbakian dagoen Hornikuntza Zerbitzuan aurkeztuko dira.

3.a Herria eta posta kodea: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Lizitatzaileak bere eskaintzari eutsi behar dion epea: 2001a.

e) Aldaerak onartzea: ez.

9.– Eskaintzak irekitzea.

a) Entitatea: Lakua 2, beheko solairua –4 aretoa–.

b) Helbidea: Donostia kalea, 1, Vitoria-Gasteiz.

c) Herria eta posta kodea: Vitoria-Gasteiz 01010.

d) Eguna: 2001eko uztailaren 27an.

e) Ordua: 12:00 etan.

10.– Beste argibide batzuk:

11.– Iragarki gastuak: esleipendunak ordainduko ditu.

Vitoria-Gasteiz, 2001eko uztailaren 3a.

Kontratazio Mahaiaren burua,

IMANOL LARRAÑAGA ZUBIZARRETA.