Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 2001139 zk.- 2001/07/19 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 14222 Xedapena Pdf formatuan

Iragarpenak

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

IRAGARKIA, Kanpezuko Bigarren Hezkuntzako Institutua (Araba) eraberritzeko obra-kontratuaren lizitazioa jakinarazten duena.

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

b) Espedientea izapidetuko duen bulegoa: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren Kabinetearen Zuzendaritza.

c) Espedientearen zenbakia: CO/47/01.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Helburua: Kanpezuko Bigarren Hezkuntzako Institutua (Araba) eraberritzeko obrak.

b) Loteak: ez.

c) Gauzatzeko lekua: Kanpezu.

d) Gauzatzeko epea edo entregatzeko azken eguna: 8 hilabete, zuinketa-akta sinatzen den egunaren biharamunetik aurrera kontatuta.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: presakoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleipenaren era: lehiaketa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Guztira: 36.394.897 PTA (218.737,74 euro).

5.– Fidantzak.

Behin-behineko fidantza:

Ez da behar.

6.– Agiriak eta argibideak.

a) Entitatea: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren Arabako Lurralde Ordezkaritzako Baliabideen Lurralde Burutza —Unitate Teknikoa—.

b) Helbidea: San Prudentzio, 18.

c) Herria eta posta kodea: 01005 Vitoria-Gasteiz.

d) Telefonoa: 945 01 72 37.

e) Faxa: 945 01 72 01.

f) Agiriak eta argibideak jasotzeko azken eguna: 2001eko abuztuaren 3a.

7.– Kontratistaren betebeharrak.

a) Sailkapena: C taldea, 2 azpitaldea, C kategoria.

b) Bestelako betebeharrak: berariazko klausula administratiboen pleguaren karatulako 17. puntuan adierazitakoak.

8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea.

a) Aurkezteko azken eguna: 2001eko abuztuaren 3ko 10:00ak.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: "A" eta "B" kartazalak, berariazko klausula administratiboen pleguan adierazitako agiriekin.

c) Aurkezteko lekua:

1.a Entitatea: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren Erregistro Orokorra.

2.a Helbidea: Donostia kalea, 1, Vitoria–Gasteiz —Lakua II, 3. solairua—.

3.a Herria eta posta kodea: Vitoria–Gasteiz–01010.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dioneko epea: hilabete eta erdi, eskaintzak irekitzen diren egunaren biharamunetik aurrera kontatu beharrekoak.

e) Aldaerak: ez dira onartuko.

9.– Eskaintzak irekitzea.

a) Entitatea: Lakua 2, beheko solairua –4 aretoa–.

b) Helbidea: Donostia kalea, 1, Vitoria–Gasteiz.

c) Herria eta posta kodea: Vitoria–Gasteiz–01010.

d) Eguna: 2001eko abuztuaren 3a.

e) Ordua: 12:00ak.

10.– Bestelako argibideak.

11.– Iragarki-gastuak: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren kargura.

12.– Iragarkia Europako Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidali den eguna: ez dagokio.

Vitoria-Gasteiz, 2001eko uztailaren 2a.

Baliabide zuzendaria,

IMANOL LARRAÑAGA ZUBIZARRETA.