Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 2001139 zk.- 2001/07/19 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 14208 Xedapena Pdf formatuan

Bestelako Xedapenak

Nekazaritza eta Arrantza Saila

EBAZPENA, 2001eko uztailaren 4koa, Landa Garapeneko zuzendariarena, zeinaren bitartez argitara ematen baitira Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 1996ko ekainaren 25eko Aginduaren babesean emandako laguntzak. Agindu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko 5b) helburuko eskualdeak sustatu eta garatzeko laguntzak arautu ditu.

Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak 1996ko ekainaren 25ean eman zuen Aginduak Euskal Autonomia Erkidegoko 5b) helburuko eskualdeak sustatu eta garatzeko laguntzak arautu zituen. Gero, 1996ko azaroaren 26ko Aginduak eta 1998ko martxoaren 4koak aldatu egin zuten 1996ko agindu hori.

1999ko ekitaldiari dagozkion laguntzak eman eta jakinarazi egin direnez, laguntzak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea baino ez da geratzen. Beraz, 1996ko ekainaren 25eko Aginduaren 16.6 artikuluaren arabera, eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak —Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateratua onetsi baitu— bere 49.2 artikuluak dioena betez, honako hau

 

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea Industri, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak 1996ko ekainaren 25ean eman zuen Aginduan jasotako laguntzen onuradunen zerrenda, eta baita emandako laguntzen zenbatekoa ere. Agindu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko 5b) helburuko eskualdeak sustatu eta garatzeko laguntzak arautu ditu.

 

Bigarrena.– Ebazpen honen aurka gorako errekurtsoa aurkez dakioke Nekazaritza eta Landa Garapeneko sailburuordeari, hilabeteko epean, argitaratzen denetik kontatzen hasita.

Vitoria-Gasteiz, 2001eko uztailaren 4a.

Landa Garapeneko zuzendaria,

IBON MANDALUNIZ BASAGOITI.

 

ERANSKINA / ANEXO

 

1996ko ekainaren 25eko Aginduaren babesean emandako laguntzak, 1999ko urteari dagozkionak. Agindu
horrek EAEko 5b) helburuko eskualdeak sustatu eta garatzeko laguntzak arautu ditu / Ayudas concedidas
durante el año 1999 al amparo de la Orden de 25 de junio de 1996 por la que se regulan las ayudas a la
promoción y desarrollo de las zonas 5b) de la CAPV.

ONURADUNA / BENEFICIARIOZENBATEKOA (PTA) ZENBATEKOA (Eurotan)

IMPORTE PTA. IMPORTE EUROS

A.A.M. TOLOMENDI 5.000.000 30050,61

AIAKO UDALA / AYTO. DE AIA 5.384.504 32361,52

ALEVA, S.C. 1.400.000 8414,17

ALURECY TTT, S.A. 6.065.850 36456,49

AMALURRA OSTATUA, S.L. 26.260.004 157825,8

AMURIZA EGUILUZ 2.888.521 17360,36

ANTERO ETXEBERRIA, SANTIA 350.000 2103,54

ARAMAIOKO UDALA / AYTO. DE ARAMAIO 3.167.500 19037, 06

AREATZAKO UDALA / AYTO. DE AREATZA 26.000.000 156263, 15

AREATZAKO UDALA / AYTO. DE AREATZA 1.400.000 8414, 17

ARGRAF AUTOADHESIVOS, SA 10.420.000 62625,46

ARNAIZ DIEZ, M.ª ANGELES 1.350.000 8113,66

ARTEAKO UDALA / AYTO. DE ARTEA 30.000.000 180303,63

ASESORÍA KOFISER 2000 S.L. 350.000 2103,54

ASFALTOS NATURALES CAMP 1.500.000 9015,18

ASOCIACIÓN AGRICULTURA D 1.900.000 11419,23

ASOCIACIÓN ENKARTERRIALD 8.000.000 48080,97

ASOCIACIÓN ENKARTERRIALD 8.730.000 52468,36

ASOCIACIÓN ENKARTERRIALD 8.641.000 51933,46

ASOCIACIÓN GORBEIA URKIOL 4.000.000 24040,48

ASOCIACIÓN PARA PROMOC. 50.000.000 300506,05

ASOCIACION PEÑA LEON 3.440.000 20674,82

ASOCIACIÓN PEÑA LEON 6.415.000 38554,93

ASOCIACIÓN PEÑA LEON 6.595.000 39636,75

ASOCIACIÓN PEÑA LEON 8.530.000 51266,33

AULA VIVA S.C. 350.000 2103,54

AYESTA LARREA JUAN A 2.246.049 13499,03

BENGOETXEA IZAGIRRE, IBON 11.100.000 66712,34

BERTOKO GAR, S.A. 6.000.000 36060,73

BIASTERI TURISMO 12.000.000 72121,45

BIDEGOIAN LANTZEN 16.450.560 98869,86

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA 14.000.000 84141,69

BUZARCO FORONA, JOSE FCO. 350.000 2103,54

CAMPING NATURALEZ SOBRO 9.375.000 56344,88

CARPINTERIA METALICA IOAR 2.100.000 12621,25

CARRANZAKO UDALA / AYTO. DE CARRANZA 2.100.000 12621, 25

CARRANZAKO UDALA / AYTO. DE CARRANZA 2.954.133 17754, 7

CARRANZAKO UDALA / AYTO. DE CARRANZA 1.093.429 6571, 64

CONFECCIONES SENIOR, S.A. 36.600.000 219970,43

CONSTRUCCIONES METALICAS 19.573.655 117640,04

DOCUP ZONAS OBJ 5B AY.ERRE 7.200.000 43272,87

DORRONSORO LEZA, ESTEBAN 350.000 2103,54

DORRONSORO LEZA, ESTEBAN 350.000 2103,54

ECHESA, S.A. 33.750.000 202841,59

ELABORADOS ARANA 6.500.000 39065,79

ELABORADOS DE ARANA, S.A. 31.500.000 189318,81

ELORZA ECHAZARRA, ALEJAN 350.000 2103,54

ELORZA ECHAZARRA, ESTEBA 350.000 2103,54

ONURADUNA / BENEFICIARIOZENBATEKOA (PTA) ZENBATEKOA (Eurotan)

IMPORTE PTA. IMPORTE EUROS

ELORZA MTZ. ESTIBALIZ JOAQ 3.000.000 18030,36

ENKARTERRIKO MANK. / MANCOMUNIDAD DE LAS ENC. 1.700.700 10221,41

ENKARTERRIKO MANK. / MANCOMUNIDAD DE LAS ENC. 4.500.000 27045,54

ENKARTUR SERVICIOS TURISTI 2.300.000 13823,28

ENVASADORA ALAVESA, S-A- 12.240.000 73563,88

ENVOLVENTES, S.L. 4.130.000 24821,8

ERREZILGO UDALA / AYTO. DE ERREZIL 8.280.000 49763, 8

EUROCONFECCIONES S.C. 5.300.000 31853,64

EUSKAMON, S.A.L. 7.000.000 42070,85

EVAI, S.A. 7.666.500 46076,59

GALDAMESKO UDALA / AYTO. DE GALDAMES 30.000.000 180303, 63

GALDAMESKO UDALA / AYTO. DE GALDAMES 15.000.000 90151, 82

GAMBIN CABEZON, JESUS 7.853.000 47197,48

GAMIZ ORUE, IÑIGO 350.000 2103,54

GARCIA DE ACILU MTZ.DE ANT 2.875.000 17279,1

GARCIA DE CORTAZAR FZ.AÑA 1.400.000 8414,17

GOMEZ FERNANDEZ, LUIS 900.000 5409,11

GRAFICAS IRUDI S.C. 5.201.100 31259,24

HARANAKO UDALA / AYTO. DEL VALLE DE A 1.707.480 10262, 16

HARANAKO UDALA / AYTO. DEL VALLE DE ARANA 3.965.420 23832,65

HERMANOS EGUSKIZA, S.L. 11.880.960 71406,01

IBERKUPSA S.L. 5.200.000 31252,63

INDUSTRIAS QUIMICAS KUPSA 8.900.000 53490,08

INDUSTRIAS QUIMICAS TECNO 15.247.409 91638,77

INICIATIVAS AMBIENTALES E 350.000 2103,54

IRULEGI ANAIAK KOOPERATIB 350.000 2103,54

ITURRIZAR, S.COOP.LTDA 10.967.040 65913,24

JOSKILE, S.COOP. 700.000 4207,08

JUAN AKESOLO ANDRES 2.156.368 12960,03

KANPEZUKO UDALA / AYTO. DE CAMPEZO 11.492.451 69071, 02

KANPEZUKO UDALA / AYTO. DE CAMPEZO 19.800.000 119000, 4

LANALDEN, S.A. 17.074.800 102621,61

LANALDEN, S.A. 11.175.000 67163,1

LAPURRIKETA, S.L. 12.106.830 72763,51

LARRAULGO UDALA / AYTO. DE LARRAUL 15.000.000 90151, 82

LOPEZ PADILLA INMACULADA 350.000 2103,54

MADERAS DE BERANTEVILLA 24.426.216 146804,51

MADERAS GAMIZ, S.A. 31.000.000 186313,75

MADERAS TORRESAR S.A. 3.270..328 19655,07

MANTEROLA AGUIRRE J. ANTO 4.500.000 27045,54

MAQUIN.AGRICOLA SALAZAR 16.825.000 101120,29

MAQUINARIA PARA BODEGAS 6.250.000 37563,26

MARDONES FERNANDEZ, ADO 8.863.800 53272,51

MECANIZADOS CNC-LAUKIN S 4.119.600 24759,29

MECANIZADOS MAIMEN, S.L. 8.609.545 51744,41

MEDELNOR S.A.L. 5.958.450 35811,01

MONTAJES SERRALTA, S.A. 6.375.000 38314,52

NAYSER S.C. 450.000 2704,55

NEKAZARITZA GARAPENERAKO INSTITUTOA, A.B. 3.300.000 19833,4

NEKAZARITZA GARAPENERAKO INSTITUTOA, A.B. 60.000.000 360607,26

NEKAZARITZA GARAPENERAKO INSTITUTOA, A.B. 25.000.000 150253,03

NEKAZARITZA GARAPENERAKO INSTITUTOA, A.B. 12.000.000 72121,45

NEKAZARITZA GARAPENERAKO INSTITUTOA, A.B. 60.000.000 360607,26

NEKAZARITZA GARAPENERAKO INSTITUTOA, A.B. 4.000.000 24040,48

NEKAZARITZA GARAPENERAKO INSTITUTOA, A.B. 2.500.000 15025,3

NEKAZARITZA GARAPENERAKO INSTITUTOA, A.B. 44.000.000 264445,33

NEKAZARITZA GARAPENERAKO INSTITUTOA, A.B. 3.300.000 19833,4

ONURADUNA / BENEFICIARIOZENBATEKOA (PTA) ZENBATEKOA (Eurotan)

IMPORTE PTA. IMPORTE EUROS

NORTESTAM, S.L. 2.066.342 12418,97

OCERIN LARIZGOITA AITOR 492.559 2960,34

OIONGO UDALA / AYTO. DE OYON-OION 20.000.000 120202, 42

OLIVARES ANAIAK, S.L. 1.000.000 6010,12

OROZKOKO UDALA / AYTO. DE OROZKO 20.000.000 120202, 42

OTXANDIOKO UDALA / AYTO. DE OTXANDIO 6.854.400 41195, 77

PAGOETAKO ADM. BATZARRA / JUNTA ADMTVA. PAYUETA 1.750.000 10517,71

PEREZ AZCONA RICARDO 350.000 2103,54

PEREZ VIÑAS, S.A. 11.100.000 66712,34

PISCIFACTORIA NTRA SRA. 1.400.000 8414,17

PROMOCIONES Y CONSTRUCCI 7.200.000 43272,87

PROYECTO MARKETIN TELEF 5.000.000 30050,61

QUERCUS MANUFACTURAS S.A 83.060.000 499200,65

RECUBRIMIENTOS IPAR, S.A. 3.227.379 19396,94

RESIDENCIA NTRA.SRA.PER.SO 12.900.000 77530,56

RESIDENCIA OROBIDE S.L. 18.840.000 113230,68

RESTAURANTE VIRGALA 1.400.000 8414,17

REVIGLAS S.A. 20.000.000 120202,42

RIVERCAP, S.A. 25.043.040 150511,7

ROCHMAN S.COOP 15.023.067 90290,45

RUEDASOL S.L. 1.411.100 6858,15

SALINERA AÑANA 22.250.000 133725,19

SAMANIEGO GARROSA, EDUAR 18.000.000 108182,18

SOBRONGO ADM. BATZARRA / JUNTA ADMTVA.DE SOBRON 9.600.000 57697,16

SOCIACIÓN ENKARTERRIALDE 10.600.000 63707,28

SOCIEDAD CAZA Y PESCA "AK 350.000 2103,54

SODE, S.A. 10.500.000 63106,27

TALLERES ALLUS, S.A.L. 28.861.330 173460,09

TALLERES AMENABAR 14.400.000 86545,74

TALLERES AMENABAR, S.A. 16.354.754 98294,05

TALLERES GAMOR, S.L. 16.395.640 98539,78

TEXTILES SONATEX 2000 S.A. 9.250.000 55593,62

TONELERIA DEMPTOS, S.A. 39.412.500 236873,9

TONELERÍA MTZ. VELILLA, SL 9.413.700 56577,48

TRANSFORMADOS DE PATATA 6.028.600 36232,62

TRIMEK, S.A. 1.ªFASE 26.560.800 159633,62

TRIMEK, S.A. 2.ª FASE 22.000.000 132222,66

TURTZIOZKO UDALA / AYTO. DE TRUCIOS 38.400.000 230788, 65

TURTZIOZKO UDALA / AYTO. DE TRUCIOS 3.010.607 18094, 11

UGARTE ZABALA M.ªESTHER 3.833.504 23039,82

URIARTE ITURRATE, YOLANDA 1.291.334 7761,07

VADILLO ASESORES CONSULT 350.000 2103,54

VAZQUEZ BARRAZA, PEDRO 1.828.000 10986,5

VILLANAÑEKO ADM. BATZARRA / 8.000.000 48080,97

JUNTA ADMVA. DE VILLANAÑE

VILLANUEVAKO ADM. BATZARRA / 9.060.317 54453,6

JUNTA ADMTVA.VILLANUEVA

ZEANURIKO UDALA / AYTO. DE ZEANURI 3.363.690 20216, 18

 

 

 

 

 

 

 

 


Deskribatzailea:

  • KONTZESIOA; LAGUNTZAK; 5B ZONAK

Geroko Erreferentziak:

  • 2001/08/02an argitaratutako 2001/07/20ko ERABAKIAK zuzendutakoa