Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 2000029 zk.- 2000/02/11 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 02601 Xedapena Pdf formatuan

Xedapen Orokorrak

Konstituzio Auzitegia

INKONSTITUZIONALITATEARI BURUZKO 4104/99 zenbakidun ARAZOA.

Konstituzio-Auzitegiak, urtarril honetako 18ko probidentzi batez, izapideak egiteko onartu egin du inkonstituzionalitateari buruzko 4104/99 zenbakidun arazoa. Konstituzioaren 149.1-1. artikulua urratu daitekeela-eta, Euskal Autonomia Erkidego Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salako Bigarren Sekzioak aurkeztu zuen aipatu arazoa, eta Eusko Legebiltzarrak onartutako ekainaren 30eko 17/1994 Legeko 11. artikuluari buruzkoa da, zehazki, hirigintzako aprobetxamenduaren eskubideari buruzkoa.

Madril, bi milako urtarrilaren hamazortzian.

JUSTIZIAKO IDAZKARIA.

Sinatua eta izenpetua.

 

 

 


Deskribatzailea:

  • KONSTITUZIOKONTRAKOTASUN ERREKURTSOA; LEGERIA; HIRIGINTZA