Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 2000006 zk.- 2000/01/11 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 00418 Xedapena Pdf formatuan

Iragarpenak

Bizkaiko Foru Aldundia

IRAGARKIA, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizartekintza Saileko Administrazio Agiritegiko agiri-fondoak berrantolatzeko aholkularitza eta laguntzari buruzkoa.

Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legeko 79. artikuluan aurreikusitakoa betez, aipameneko Lehiaketa argitaratzen da.

1.– Erakunde adjudikatzailea:

a) Erakundea: Bizkaiko Foru Aldundia.

b) Espedientea tramitatzen duen bulegoa: Kontratazio Zerbitzua (Lehendakaritza Saila); Gran Via, 25, 48009-BILBO; Telefonoa 94 - 420 77 88, Telefaxa 94 - 420 78 19.

c) Espediente zenbakia: 1999/00126.

2.– Kontratuaren xedea:

a) Xedearen azalpena: Bizkaiko foru aldundiko gizartekintza saileko administrazio agiritegiko agiri-funtsak berrantolatzeko aholkularitza eta laguntza.

 

b) Banaketa erloka eta kopuruka: Ez.

c) Burutzeko tokia: Bizkaia.

d) Burutzeko epea edo emateko azken data: 9 hilabete.

3.– Tramitazioa, prozedura eta adjudikazio-era.

 

a) Tramitazioa: Ohikoa.

b) Prozedura: Irekia.

c) Era: Lehiaketa.

4.– Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.

Osozko zenbatekoa: 45.000.000 PTA, kontrabalioa 270.455,45 euro duela.

5.– Bermeak.

Behin-behinekoa: 900.000 PTA, kontrabalioa 5.409,11 euro duela.

6.– Dokumentazio eta informazio bideak.

a) 1. atalean ezarritako toki berean.

b) Agiriak eta informazioa eskuratzeko epea: eskaintzak hartzeko azken datari dagokiona.

 

7.– Kontratariaren betekizun zehatzak: Begiratu Administrazio Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguak.

8.– Parte hartzeko eskaintzen edo eskarien aurkezpena.

a) Aurkezteko azken data: 2000. urteko urtarrilaren 31ko eguerdiko hamabiak (12:00) arte.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Administrazio Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan eskatutakoak.

c) Aurkezteko tokia: 1. idatz-zatian ezarritako toki berean.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: 3 hilabete.

e) Aldaeren onespena: Begiratu Administrazio Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguak.

 

9.– Eskaintzen irekiera:

a) Erakundea: Lehendakaritza Saila (horretarako izendatutako hitzaldi aretoa).

b) Egoitza: Gran Via, 25, beheko solairua.

c) Herria: Bilbao.

d) Data: 2000. urteko otsailaren 1ean.

e) Ordua: Goizeko hamar t’erdiak (10:30).

10.– Bestelako informazioak: Adjudikazio egiteko erabiliko diren irizpideak Administrazio Klausula Berezien eta Preskripzio Teknikoen Pleguetan ageri dira.

11.– Iragarki gastuak: BOE, EHAA eta Prentsako iragarkien gastuak adjudikatarioaren kontura.

12.– Iragarkia Europako Elkarteen Aldizkari Ofizialera bidali deneko data: 1999ko abendua 10.

Bilbao, 1999ko abenduaren 3a.

Lehendakaritza Saileko foru diputatua,

JOSÉ LUIS BILBAO EGUREN.