Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 2000006 zk.- 2000/01/11 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 00415 Xedapena Pdf formatuan

Iragarpenak

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

LEHIAKETA PUBLIKOA, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikin judizialetako fotokopiagailuen mantenimendurako zerbitzua kontratatzeko dena.

 

1.– Entitate esleitzailea:

a) Erakundea: Eusko Jaurlaritza. Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

b) Espedientea izapidetuko duen bulegoa: Kontratazio Mahaia.

c) Espediente zenbakia: A-017/00-DJ.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Helburua: Iragarki honen idazpuruan agertzen dena.

b) Loteak:

1. lotea: OCE markako fotokopiagailuak.

2. lotea: Rank Xerox markako fotokopiagailuak.

3. lotea: Danka markako fotokopiagailuak.

4. lotea: Lanier markako fotokopiagailuak.

c) Gauzatzeko lekua: Pleguetan adierazten dena.

 

d) Gauzatzeko epea edo entregatzeko azken eguna (hilabeteak): 2000ko abenduaren 31ra arte.

3.– Izapideak, prozedura eta esleipen era.

 

a) Izapideak: Presakoak.

b) Prozedura: Irekia.

c) Esleipen era: Lehiaketa publikoa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Guztira: 32.000.000 PTA (192.323,87 euro).

5.– Fidantzak.

Pleguetan adierazten dira.

6.– Agiriak eta argibideak.

a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

b) Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua I eraikina, solairuartea, A gunea.

c) Herria eta posta kodea: Vitoria-Gasteiz, 01010.

d) Telefonoa: 945 01 90 98.

e) Faxa: 945 01 91 51.

f) Agiriak eta argibideak jasotzeko azken eguna: 2000ko urtarrilaren 28a.

7.– Kontratistaren betebeharrak.

a) Sailkapena: (taldeak, azpitaldeak eta kategoria): III taldea, 7 azpitaldea, B kategoria (lote guztien zenbatekoak banatuta, 20.000.000 pezetatik gora jotzen duten eskaintzak egiten dituzten enpresentzat bakarrik).

b) Bestelako eskakizunak: Pleguetan adierazten dira.

8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea.

a) Aurkezteko azken eguna: 2000ko urtarrilaren 28ko 10:00ak.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: Pleguetan adierazten da.

c) Aurkezteko lekua: Kontratazio Mahaiko Idazkaritza.

1.a Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

2.a Helbidea: Donostia kalea 1, Lakua I eraikina, solairuartea, A gunea.

3.a Herria eta posta kodea: Vitoria-Gasteiz, 01010.

 

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dioneko epea (lehiaketa): hilabete eta erdi.

e) Aldaerak (lehiaketa): ez.

f) Eskaintzak aurkezteko gonbitea egingo zaien enpresen aurrikusitako kopurua (edo gehienezko eta gutxienezko kopurua) (prozedura mugatua): Ez dagokio.

9.– Eskaintzak irekitzea.

a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

b) Helbidea: Donostia kalea, 1.

c) Herria: Vitoria-Gasteiz.

d) Eguna: 2000ko urtarrilaren 28a.

e) Ordua: 12:00ak.

10.– Bestelako argibideak..

Pleguan adierazten dira.

11.– Iragarki-gastuak.

Esleipendunaren kontura izango dira.

12.– Iragarkia Europako Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidali den eguna: Ez dagokio.

 

Vitoria-Gasteiz, 1999ko abenduaren 21a.

Zerbitzu zuzendaria,

IÑAKI EZKURRA YURREBASO.