Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1999240 zk.- 1999/12/17 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 20783 Xedapena Pdf formatuan

Bestelako Xedapenak

Kultura Saila; HABE

EBAZPENA, 1999ko azaroaren 15ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, euskaltegi pribatu eta Euskal Etxeei 1998/99 ikasturterako emandako dirulaguntzak argitara ematen dituena.

 

HABEren zuzendari nagusiaren 1998ko azaroaren 18ko ebazpenak 9. artikuluan dioenaren arabera, argitara ematen dira euskaltegi pribatuei eta Euskal Etxeei ematea erabakitako behin betiko dirulaguntzak, era honetan banatu direnak:

PTA EURO

A.E.K. BILBO 298.464.788 1.793.809,503

A.E.K. DONOSTIA 115.500.735 694.173,398

A.E.K. GASTEIZ 100.954.324 606.747,707

ABEGI KULTUR ELKARTEA 74.998.213 450.748,338

AIE ERRIOXA EUSKALTEGIA-OION 8.844.930 53.159,100

ARDATZ KULTUR ELKARTEA 156.213.765 938.863,636

ASOCIACION PREST EUSKALTEGI PRIBATUEN ELKARTEA 3.077.177 18.494,206

ASOCIACION PREST EUSKALTEGI PRIBATUEN ELKARTEA 6.627.176 39.830,130

BELKOAIN, S.L. 7.726.347 46.436,281

BILBO ZAHARRA Euskaltegia 95.405.445 573.398,273

BILLABONAKO Euskaltegia, O.k. 7.313.706 43.956,258

CENTRO CULTURAL EUSKAL ETXEA 883.575 5.310,393

CENTRO VASCO NAVARRO DE VALENCIA 292.842 1.760,016

ELHUYAR KULTUR ELKARTEA 3.064.926 18.420,576

EUSKAL IRAKASLEGOA DEUSTUKO UNIBERTSITAEA 68.271.880 410.322,263

PTA EURO

FEDERACION ENTIDADES VASCO-ARGENTINAS 3.825.880 22.994, 002

FUNDACION CULTURAL PRIVADA AURTEN BAI 92.880.900 558.225,452

GOTZON GARITAONAINDIA Euskaltegia 6.428.662 38.637, 037

HEGOALDE Euskaltegia 32.370.975 194.553,478

HERRI JAKINTZA Euskaltegia 7.224.035 43.417,325

HITZEZ EUSKALTEGIA, S.L. 23.796.564 143.020,230

HOGAR VASCO DE MADRID 3.313.406 19.913,971

ILAZKI EUSKALTEGIA 54.330.864 326.535,069

INSTITUTO DIOCESANO E.J. LABAYRU BILBAO 10.569.301 63.522,778

JOSE ANTONIO AGIRRE Euskaltegia 20.108.423 120.854, 056

JUAN MATEO ZABALA Euskaltegia, S.L. 45.800.305 275.265, 377

LEGAZPI 6 EUSKALTEGIA, S.L. 24.058.393 144.593,854

MAIZPIDE Euskaltegia 110.014.502 661.200,474

ORIXE EUSKALTEGIA, S.A.L. 20.560.905 123.573,528

TXERREN S.COOP. LTD. 147.059.561 883.845,762

UDABERRIA ELKARTEA 45.652.323 274.375,987

ULI ALDE, S.L. 7.012.051 42.143,275

ULIBARRI EUSKALTEGIA 87.753.089 527.406,687

URRATS Euskaltegia S. Coop. Ltd. 26.434.636 158.875, 362

1.716.834.604 10.318.383,782

Donostia-San Sebastián, 1999ko azaroaren 15a.

 

HABEren zuzendari nagusia,

JOKIN AZKUE ARRASTOA.

 

 

 

 

 

 


Deskribatzailea:

  • KONTZESIOA; LAGUNTZAK; EUSKALTEGIAK; EUSKAL ETXEAK