Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1999145 zk.- 1999/07/30 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 13595 Xedapena Pdf formatuan

Iragarpenak

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

IRAGARPENA, Bilbaoko M.ª Helena de las Fuentes Lehen Hezkuntzako ikastetxeko estalkia konpontzeko obra-kontratuaren lizitazioarena.

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

b) Espedientea izapidetuko duen bulegoa: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren Kabinetearen Zuzendaritza.

c) Espedientearen zenbakia: CO/12/1999.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Helburua: Bilbaoko M.ª Helena de las Fuentes Lehen Hezkuntzako ikastetxeko estalkia konpontzeko lanak.

b) Loteak: ez.

c) Gauzatzeko lekua: Bilbao.

d) Gauzatzeko epea edo entregatzeko azken eguna: bi hilabete eta erdi, zuinketa akta izenpetzen den egunaren biharamunetik aurrera kontatu beharrekoak.

3.– Izapideak, prozedura eta esleipenaren era.

a) Izapideak: ohikoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleipenaren era: enkantea.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Guztira: 22.068.292 PTA (132.633,11 euro).

5.– Fidantzak.

Behin-behineko fidantza: ez da beharrezko.

6.– Agiriak eta argibideak.

a) Entitatea: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzako Baliabideen Lurralde Burutza.

b) Helbidea: Gran Vía 85.

c) Herria eta posta kodea: 48011 Bilbao.

d) Telefonoa: (94)4881117.

e) Faxa: (94)4881163.

f) Agiriak eta argibideak jasotzeko azken eguna: 1999ko abuztuaren 30a.

7.– Kontratistaren betebeharrak.

a) Sailkapena: C taldea, 4 azpitaldea, D kategoria.

b) Bestelako betebeharrak:

8.– Eskaintzak edo parte hartzeko eskabideak aurkeztea.

a) Aurkezteko azken eguna: 1999ko irailaren 1eko 12:00ak.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: "A" eta "B" kartazalak, berariazko klausula administratiboen pleguan adierazitako agiriekin.

c) Aurkezteko lekua:

1.a Entitatea: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren Erregistro Orokorra.

2.a Helbidea: Wellingtongo dukea, 2, Vitoria–Gasteiz –Lakua II, 3. solairua-.

3.a Herria eta posta kodea: Vitoria–Gasteiz–01010.

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dioneko epea: hogei egun, eskaintzak irekitzen diren egunaren biharamunetik aurrera kontatu beharrekoak.

e) Aldaerak: ez dira onartzen.

9.– Eskaintzak irekitzea.

a) Entitatea: Lakua 2, beheko solairua –0 Aretoa–.

b) Helbidea: Wellingtongo dukea, 2, Vitoria–Gasteiz.

c) Herria eta posta kodea: Vitoria–Gasteiz–01010.

d) Eguna: 1999ko irailaren 1a.

e) Ordua: 13:00ak.

10.– Bestelako argibideak.

11.– Iragarpen gastuak: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren kargura.

12.– Iragarpena Europako Batasunaren Aldizkari Ofizialera bidali den eguna: ez dagokio.

Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 14a.

Baliabide zuzendaria,

IMANOL LARRAÑAGA ZUBIZARRETA.