Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1999143 zk.- 1999/07/28 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 13387 Xedapena Pdf formatuan

Iragarpenak

Kultura Saila

IRAGARPENA, Kultura Sailak 1999rako antolatu dituen Auzolandegietako janari hornikuntza kontratatzeko esleipenaren berri emateko dena.(A-14/99 esp.).

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Kultura Saila.

b) Espedientea izapidetzen duen bulegoa: Zerbitzu Zuzendaritza.

c) Espediente zenbakia: A-14/99.

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Kontratu-mota: hornikuntza kontratua.

b) Helburua: Kultura Sailak 1999rako antolatu dituen Auzolandegietako janari hornikuntza kontratatzea.

c) Lotea: ez dago.

d) Lizitaziorako iragarpena argitaratutako eguna eta aldizkari ofiziala: 1999ko maiatzaren 20ko EHAA, 94. zenbakia.

3.– Izapideak, prozedura eta esleipen era.

a) Izapideak: presazkoak.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleipen era: lehiaketa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Zenbatekoa guztira: 17.902.500 PTA (107.596,19 euro).

5.– Esleipena.

a) Eguna: 1999ko ekainaren 17a.

b) Kontratista: Servicios Renovados De Alimentacion, S.A.

c) Nazionalitatea: espainiarra.

d) Esleipenaren zenbatekoa: 1.388 PTA (8,3420 euro) bakoitzaren eguneko mantenurako.

Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 19a.

Kultura Saileko Zerbitzu zuzendaria,

JOAKIN TELLERIA AGIRREZABALA.