Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1999140 zk.- 1999/07/23 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 13209 Xedapena Pdf formatuan

Iragarpenak

Euskal Herriko Unibertsitatea

EBAZPENA, 1999ko uztailaren 1ekoa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearena, 46/99 lehiaketa publikoa iragartzeko dena. Lehiaketa horren bidez, Errektorego Taldearentzako informazio-sistema baterako (E.I.S./S.I.D.) kontratua adjudikatuko da. Lehiaketa honen oinarrien orriko eranskinean dago ekipamendu horren zerrenda.

1.– Gehienezko aurrekontua, BEZ barne: 21.000.000 PTA.

2.– Loteak: ez da halakorik.

3.– Burutzeko epea: kontratua sinatzen denetik, 1999ko abenduaren 31ra arte.

4.– Burutzeko tokia: UPV / EHU guneak.

5.– Oinarrien orriak: UPV / EHUko Kontratazio Zerbitzuan aztertu ahal izango dira, Errektoregoaren eraikinean, Leioako Campusean (Bizkaian) bai eta Gipuzkoako eta Arabako Errektoreordetzetan ere, proposamenak aurkezteko epearen barruan, lanegunetan, 09:00etatik 13:00etara.

6.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa: oinarrien orrian adierazitakoa.

7.– Sailkapena: III. taldea, 7. azpitaldea, C kategoria.

8.– Behin-behineko fidantza: 420.000 PTA.

9.– Behin betiko fidantza: 840.000 PTA.

10.– Proposamenak aurkeztuko:

10.1.– Era eta lekua: Erregistro Orokorra (Errektoregoa, Leioako Campusa) eta Gipuzkoako Campuseko Errektoreordetzak (Arriola pasealekua, 2 eta Tolosa hiribidea, 107 – Donostia-San Sebastián) eta Arabako Campuseko Errektoreordetza (Izardui komandantea, 2 – Vitoria-Gasteiz), oinarrien orrian ezarritako ereduaren arabera.

10.2.– Eguna eta ordua: iragarki hau argitaratu eta hilabeteko epearen barruan astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 13:00etara. Azken egunean 13:00ak arte aurkeztu ahal izango dira proposamenak. Azken eguna larunbata edo jaieguna balitz, hurrengo astegunera arte atzeratuko litzateke.

11.– Proposamenak irekitzea: Kontratazio Mahaiak egingo du 1999ko irailaren 3an, goizeko 10:30etan, Unibertsitateko Errektoregoko Batzar Aretoan, Leioako Campusean (Bizkaian).

12.– Interneteko helbidea: http://www.ehu.es/contratación_compras/concursos.html

Leioa, 1999ko uztailaren 2a.

UPV / EHUren 1997ko maiatzaren 13ko Ebazpenaz

egindako eskuordetzeaz sinatua.

Gerentea,

MOISÉS GURIDI ORMAETXEA.