Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1999136 zk.- 1999/07/19 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 12909 Xedapena Pdf formatuan

Iragarpenak

Herrizaingo Saila

IRAGARPENA Herritarren Segurtasunaren Babesari buruzko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoan ezarritakoa haustearren irekitako zigor-espediente hauetan Segurtasun sailburuordearen kabinetearen zuzendariak emandako Erabaki Proposamenak jakinarazteko dena.

Espedientatuei jakinarazpenak helarazi nahi izan zitzaizkien arren, hori egitea lortu ez zenez, iragarpen hau argitaratzen da, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4. eta 61. ataletan xedatutakoa betez.

Hori guztia argitara ematen da, doakion orok horren berri izan dezan, ondorengo ohartarazpen eta guzti:

1.– 15 egun balioduneko epea duela jakinarazi egiten zaio, erabaki proposamen hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, organo instruktorea den Segurtasun sailburuordearen kabinetearen zuzendariari, komenigarritzat jotzen duen alegazio, agiri eta informazio oro aurkezteko.

2.– Halaber, aipatu epearen barruan espedientea bera eta bertako agiriak kontsultatu ahal izango ditu espedientearen zenbakia aipatu.

Horretarako, ondoko helbide honetara zuzendu beharko luke: Bilboko Gran Via kaleko 81.-3. pisuen dagoen Segurtasun sailburuordearen kabineterean zuzendaritza.IZEN-ABIZENAK ESP. ZK. LEGE-HAUSTE ERABAKI ZIGORRA HAUTSI

DATA DATA ARAUA

APELLIDOS Y NOMBRE N.º EXP.- FECHA FECHA SANCION ART.

INFRAC. RESOL. INFRING.

GOMEZ DIEZ, IKER 405X9900447-IS 26-09-98 24-05-99 50.001 23.c)

Bilbao,1999ko ekainaren 23a.

Segurtasun sailburuordearen kabinetearen zuzendaria,

JAVIER INDA ORTIZ DE ZARATE.