Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1998124 zk.- 1998/07/03 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 12448 Xedapena Pdf formatuan

Iragarpenak

Donostiako Taxiaren Etxebizitza-Sozietate Kooperatibo Mugatua E.Koop.Mgt.

IRAGARPENA, Viviendas Donostiarra del Taxi Koop. Elkarte mugatuaren kitapenarena.

1998ko ekainaren 1ean izan dako Batzar Orokorrak aho batez onartu zuen Elkartearen kitapenaren azken balantzea eta baita baltzuaren ondasunen banatze proiektua ere. Akordio horiei dagozkien agiriak elkartean daude interesatuen eskuragai.

Hau guztia legezko eraginak izan ditzan argitaratzen da.

Donostia-San Sebastián, 1998ko ekainaren 10a.

IDAZKARIA.