Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1997015 zk.- 1997/01/23 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 01227 Xedapena Pdf formatuan

Iragarpenak

Osasuna; Osakidetza

IRAGARPENA, Biologoen Elkargo Ofizialak aurkezturiko 2736/1996 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan interesatu direnei epea jartzeko dena.

Interesatu den orori hau jakinarazten zaio: Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzitarako Salan Biologoen Elkargo Ofizialak administrazioarekiko auzi-errekurtso bat aurkeztu duela Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren 1996ko uztailaren 23ko Akordioaren aurka, zeinaren bidez ezetsi egin baitzen urtarrilaren 17ko 45/1996 Erabakiaren aurka aurkeztutako errekurtso arrunta. 45/1996 Erabakiaz, Osakidetzan hainbat espezialitateko Arloko Espezialistaren kategorian hutsik dauden lanpostuak betetzeko hautatze-saioetarako deia egin zen. Horiek horrela, interesatuei bederatzi eguneko epea ematen zaie autoetara aurkezteko eta azaltzeko.

Vitoria-Gasteiz, 1996ko abenduaren 19a.

Lege Aholkularitzako zuzendariordea,

FELIX OCHOA IBÁÑEZ.