Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1997015 zk.- 1997/01/23 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 01212 Xedapena Pdf formatuan

Iragarpenak

Osasuna

IRAGARPENA, Arabako Barrutian etxeko larrialdi-zerbitzua espedientea nori esleitu zaion jakinarazteko dena.

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Osasun Saila (Eusko Jaurlaritza).

b) Espedientea bideratuko duen bulegoa: Osasun Aseguramendu eta Kontrataziorako Zuzendaritza.

c) Espediente zenbakia: L.P. 23/96-GSP

2.– Kontratuaren ezaugarriak.

a) Kontratu-mota: ituna (Zerbitzu Publikoen Kudeaketa).

b) Helburua: Arabako Barrutian etxeko larrialdi-zerbitzua lehiaketa publiko irekiaren bidez kontratatzea.

c) Loteak: bai.

d) Lizitaziorako iragarkia argitaratu zen eguna: EHAAn, 1996ko abenduaren 31ko 211 zenbakian.

3.– Izapideak, prozedura eta esleitzeko era.

a) Izapideak: presakoak.

b) Prozedura: irekia, lehiaketa publikoa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua: 7.000.000 PTA.

5.– Esleipena.

a) Eguna: 1996ko abenduaren 5a.

b) Esleipenduna: Medical Dom, S.L.

c) Nazionalitatea: espainiarra.

d) Esleipenaren zenbatekoa: 7.000.000 PTA.

Vitoria-Gasteiz, 1996ko abenduaren 16a.

Kontratazio Mahaiko lehendakaria,

ANTONIO HERAS GÓMEZ.