Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1997015 zk.- 1997/01/23 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 01194 Xedapena Pdf formatuan

Bestelako Xedapenak

Hezkuntza, Unibertsitateak eta Ikerketa

AGINDUA, 1996ko abenduaren 17koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Bilbaoko (Bizkaia) San José ikastetxe pribatuaren izen espezifikoa aldatzeko baimena emateko dena.

Ikastetxearen izen espezifikoa aldatzeko baimena eskatuz Bilbaoko (Bizkaia) «San José» ikastetxe pribatuaren erakunde titularraren legezko ordezkariak hasiarazitako espedientea ikusi da.

Hezkuntzako Bizkaiko Lurralde Historikoko Lurralde Ordezkaritzak egin dizkio izapideak espediente horri.

Unibertsitatekoak ez diren araubide orokorreko irakaskuntzak erakusteko baimenak ikastetxe pribatuei emateko den apirilaren 3ko 332/1992 Errege Dekretua (9ko EBO) eta indarreko eta gai horretan erabiltzeko diren gainerako legeak ikusi ondoren, hau

ERABAKI DUT:

1. atala.– Bilbaoko (Bizkaia) udalerriko Iparragirre kaleko 24an dagoen, 48002262 kode zk. duen eta titulartzat «PP. Agustinos» delakoa duen «San José» Haur Hezkuntzako ikastetxe pribatuaren izen espezifikoaren aldaketari baimena ematea, aurrerantzean «Padre Andrés de Urdaneta» Haur Hezkuntzako ikastetxea deituko dela.

AZKEN XEDAPENA

Bakarra.– Euskal Herriko Auzitegi Nagusiaren aurrean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik aurrera bi hilabeteko epe baten barruan Administrazioarekiko auzi–errekurtsoa aurkeztu ahal izango da agindu honen aurka.

Vitoria-Gasteiz, 1996ko abenduaren 17a.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua,

INAXIO OLIVERI ALBISU.


Deskribatzailea: