Logo Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Logo Euskadi.net
Inicio
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Aldizkari honetan argitaratua: 1997003 zk.- 1997/01/07 Laburpena Pdf forma tuan
Xedapenaren lehenengo orria: 00266 Xedapena Pdf formatuan

Iragarpenak

Osasuna

IRAGARPENA, miokardioko infartuei buruzko bizilagunen erregistroa lizitatzeko dena.

1.– Entitate esleitzailea.

a) Erakundea: Osasun Saila.

b) Espedientea izapidetuko duen bulegoa: Zerbitzu Zuzendaritza.

c) Espediente zenbakia: C.P. 2/97-S. Tramitazio aurreratua.

2.– Kontratuaren ezaugarriak. Miokardioko Infartuei buruzko Bizilagunen Erregistroa.

a) Helburua: ez da beharrik.

b) Loteak eta zenbat azaltzea: ez da beharrik

c) Gauzatzeko lekua: Euskal Autonomi Elkartea.

d) Gauzatzeko epemuga eguna: (hilabeteak) 12 hilabete, luzatzeko aukeraz.

3.– Izapideak, prozedura eta esleipen era.

a) Izapideak: presakoa.

b) Prozedura: irekia.

c) Esleipen era: lehiaketa publikoa.

4.– Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua.

Guztira: 15.000.000 PTA.

5.– Fidantzak.

Behin-behinekoa: ez da beharrik.

6.– Agiriak eta argibideak.

a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. Zerbitzu Zuzendaritza.

b) Helbidea: Wellingtongo Dukea, 2, 4. solairua. Lakua II.

c) Herria eta posta kodea: Vitoria–Gateiz. 01010.

d) Telefonoa: 945.18.91.78

e) Telefaxa: 945.18.93.01

f) Agiriak eta argibideak jasotzeko azken eguna: 1997ko urtarrilaren 21a.

Oinarriak posta elektronikoaren bidez bidali ahal izango dira

7.– Kontratistaren betebeharrak

a) Sailkapena: I. 4 a)

b) Bestelako betebeharrik: ez

8.– Eskaintzak aurkeztea edo parte hartzeko eskabideak.

a) Aurkezteko azken eguna: urtarrilaren 21a, 13:00etan.

b) Aurkeztu beharreko agiriak: pleguetan, adierazitakoak.

c) Aurkezteko lekua:

1.– Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. Zerbitzu Zuzendaritza.

2.– Helbidea: Wellingtongo Dukea, 2, 4. solairua, Lakua II

3.– Herria eta posta kodea: Vitoria–Gasteiz, 01010

d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dioneko epea (lehiaketa): 3 hilabete.

e) Aldaerak onartzera (lehiaketa): ez dagokio

f) Hala izanez gero, aurrikusten den (gehienerako edo gutxienerako kopurua) enpresen kopurua, eskaintzak aurkeztera inbitatu nahi direnena (mugatutako prozedura): ez dagokio

9.– Eskaintzak irekitzea.

a) Entitatea: Eusko Jaurlaritza. Osasun Saila. Zerbitzu Zuzendaritza.

b) Helbidea: Wellingtongo Dukea, 2 4. oina. Lakua II.

c) Herria: Vitoria-Gasteiz. 01010.

d) Eguna: 1997ko urtarrilaren 22a.

e) Ordua: 12:00.

10.– Bestelako argibideak.

11.– Iragarpen gastuak: esleipendunaren kontura izango dira.

12.– Iragarkia «Elkarte Europearren Egunkari Ofiziala»ra (hala behar bada) bidaltzeko eguna. Ez dagokio

Vitoria-Gasteiz, 1996ko abenduaren 17a.

Kontratazio Mahaiko lehendakaria,

RAMON OLABARRIETA ZABALA.